Salmenes 24

<< Salmenes 24 >>
Psalm 24 Norwegian
 

1 Av David; en salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, jorderike og de som bor der. 2 For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer. 3 Hvem skal stige op på Herrens berg, og hvem skal stå på hans hellige sted? 4 Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke har svoret falskelig. 5 Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. 6 Dette er deres ætt som spør efter ham, de som søker ditt åsyn, Jakobs barn. Sela.

7 Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn! 8 Hvem er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig, Herren veldig i strid. 9 Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn! 10 Hvem er den herlighetens konge? Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.


<< Psalm 24 >>
Norsk (1930)

Bible Hub