1 Timothy 4:12
New International Version
Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity.

New Living Translation
Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity.

English Standard Version
Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity.

Berean Study Bible
Let no one despise your youth, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity.

New American Standard Bible
Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith and purity, show yourself an example of those who believe.

King James Bible
Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.

Holman Christian Standard Bible
Let no one despise your youth; instead, you should be an example to the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity.

International Standard Version
Do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for other believers in your speech, behavior, love, faithfulness, and purity.

NET Bible
Let no one look down on you because you are young, but set an example for the believers in your speech, conduct, love, faithfulness, and purity.

Aramaic Bible in Plain English
Let no man despise your youth, but be an example to believers in word and in behavior, in love, in faith and in purity.

GOD'S WORD® Translation
Don't let anyone look down on you for being young. Instead, make your speech, behavior, love, faith, and purity an example for other believers.

Jubilee Bible 2000
Let no man despise thy youth, but be thou an example of the faithful in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.

King James 2000 Bible
Let no man despise your youth; but be an example of the believers, in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity.

American King James Version
Let no man despise your youth; but be you an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.

American Standard Version
Let no man despise thy youth; but be thou an ensample to them that believe, in word, in manner of life, in love, in faith, in purity.

Douay-Rheims Bible
Let no man despise thy youth: but be thou an example of the faithful in word, in conversation, in charity, in faith, in chastity.

Darby Bible Translation
Let no one despise thy youth, but be a model of the believers, in word, in conduct, in love, in faith, in purity.

English Revised Version
Let no man despise thy youth; but be thou an ensample to them that believe, in word, in manner of life, in love, in faith, in purity.

Webster's Bible Translation
Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in deportment, in charity, in spirit, in faith, in purity.

Weymouth New Testament
Let no one think slightingly of you because you are a young man; but in speech, conduct, love, faith and purity, be an example for your fellow Christians to imitate.

World English Bible
Let no man despise your youth; but be an example to those who believe, in word, in your way of life, in love, in spirit, in faith, and in purity.

Young's Literal Translation
let no one despise thy youth, but a pattern become thou of those believing in word, in behaviour, in love, in spirit, in faith, in purity;

1 Timotheus 4:12 Afrikaans PWL
Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees ’n voorbeeld vir die wat vertrou: in boodskap, in optrede, in liefde, in vertroue en in reinheid.

1 Timoteut 4:12 Albanian
Askush të mos e shpërfillë moshën tënde të re, por bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në Frymë, në besim dhe në dëlirësi.

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 4:12 Arabic: Smith & Van Dyke
لا يستهن احد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الايمان في الطهارة.

1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 4:12 Armenian (Western): NT
Ո՛չ մէկը թող արհամարհէ քու երիտասարդութիւնդ, հապա տիպա՛ր եղիր հաւատացեալներուն՝ խօսքով, վարքով, սիրով, հաւատքով ու մաքրակեցութեամբ:

1 Timotheogana. 4:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Nehorc hire gaztetassuna ezteçala menosprecia: baina aicen fidelén exemplu hitzean, conuersationean, charitatean, spirituan, fedean, puritatean.

Dyr Timyteus A 4:12 Bavarian
Niemdd sollt kemmen: "Mein, was mecht n der junge Hupfer?!" Bi yn de Glaauber ayn Vorbild in n Wort und Wandl, in dyr Lieb, in n Glaaubn und in dyr Lautterkeit!

1 Тимотей 4:12 Bulgarian
Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
不要讓任何人輕看你年少,反要在言語、行為、愛心、信仰、純潔的事上,都做信徒的榜樣。

中文标准译本 (CSB Simplified)
不要让任何人轻看你年少,反要在言语、行为、爱心、信仰、纯洁的事上,都做信徒的榜样。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
不可叫人小看你年輕,總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上,都做信徒的榜樣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
不可叫人小看你年轻,总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上,都做信徒的榜样。

提 摩 太 前 書 4:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
不 可 叫 人 小 看 你 年 輕 , 總 要 在 言 語 、 行 為 、 愛 心 、 信 心 、 清 潔 上 , 都 作 信 徒 的 榜 樣 。

提 摩 太 前 書 4:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
不 可 叫 人 小 看 你 年 轻 , 总 要 在 言 语 、 行 为 、 爱 心 、 信 心 、 清 洁 上 , 都 作 信 徒 的 榜 样 。

Prva poslanica Timoteju 4:12 Croatian Bible
Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.

První Timoteovi 4:12 Czech BKR
Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věrných v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.

1 Timoteus 4:12 Danish
Lad ingen ringeagte dig for din Ungdoms Skyld, men bliv et Forbillede for dem, som tro, i Tale, i Vandel, i Kærlighed, i Tro, i Renhed!

1 Timotheüs 4:12 Dutch Staten Vertaling
Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid.

Nestle Greek New Testament 1904
μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.

Westcott and Hort 1881
μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνίᾳ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνίᾳ / ἁγνείᾳ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.

Greek Orthodox Church 1904
μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.

Tischendorf 8th Edition
μηδείς σύ ὁ νεότης καταφρονέω ἀλλά τύπος γίνομαι ὁ πιστός ἐν λόγος ἐν ἀναστροφή ἐν ἀγάπη ἐν πίστις ἐν ἁγνεία

Scrivener's Textus Receptus 1894
μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.

Stephanus Textus Receptus 1550
μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ ἐν ἀγάπῃ ἐν πνεύματι, ἐν πίστει ἐν ἁγνείᾳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω αλλα τυπος γινου των πιστων εν λογω εν αναστροφη εν αγαπη εν πιστει εν αγνεια

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω αλλα τυπος γινου των πιστων εν λογω εν αναστροφη εν αγαπη εν πιστει εν αγνεια

Stephanus Textus Receptus 1550
μηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω αλλα τυπος γινου των πιστων εν λογω εν αναστροφη εν αγαπη εν πνευματι εν πιστει εν αγνεια

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω, αλλα τυπος γινου των πιστων εν λογω, εν αναστροφη, εν αγαπη, εν πνευματι, εν πιστει, εν αγνεια.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω αλλα τυπος γινου των πιστων εν λογω εν αναστροφη εν αγαπη εν πνευματι εν πιστει εν αγνεια

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω αλλα τυπος γινου των πιστων εν λογω εν αναστροφη εν αγαπη εν πιστει εν αγνεια

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
mēdeis sou tēs neotētos kataphroneitō, alla typos ginou tōn pistōn en logō, en anastrophē, en agapē, en pistei, en hagneia.

medeis sou tes neotetos kataphroneito, alla typos ginou ton piston en logo, en anastrophe, en agape, en pistei, en hagneia.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
mēdeis sou tēs neotētos kataphroneitō, alla typos ginou tōn pistōn en logō, en anastrophē, en agapē, en pistei, en hagnia.

medeis sou tes neotetos kataphroneito, alla typos ginou ton piston en logo, en anastrophe, en agape, en pistei, en hagnia.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
mēdeis sou tēs neotētos kataphroneitō alla tupos ginou tōn pistōn en logō en anastrophē en agapē en pistei en agneia

mEdeis sou tEs neotEtos kataphroneitO alla tupos ginou tOn pistOn en logO en anastrophE en agapE en pistei en agneia

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
mēdeis sou tēs neotētos kataphroneitō alla tupos ginou tōn pistōn en logō en anastrophē en agapē en pneumati en pistei en agneia

mEdeis sou tEs neotEtos kataphroneitO alla tupos ginou tOn pistOn en logO en anastrophE en agapE en pneumati en pistei en agneia

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
mēdeis sou tēs neotētos kataphroneitō alla tupos ginou tōn pistōn en logō en anastrophē en agapē en pneumati en pistei en agneia

mEdeis sou tEs neotEtos kataphroneitO alla tupos ginou tOn pistOn en logO en anastrophE en agapE en pneumati en pistei en agneia

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mēdeis sou tēs neotētos kataphroneitō alla tupos ginou tōn pistōn en logō en anastrophē en agapē en pneumati en pistei en agneia

mEdeis sou tEs neotEtos kataphroneitO alla tupos ginou tOn pistOn en logO en anastrophE en agapE en pneumati en pistei en agneia

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:12 Westcott/Hort - Transliterated
mēdeis sou tēs neotētos kataphroneitō alla tupos ginou tōn pistōn en logō en anastrophē en agapē en pistei en agneia

mEdeis sou tEs neotEtos kataphroneitO alla tupos ginou tOn pistOn en logO en anastrophE en agapE en pistei en agneia

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
mēdeis sou tēs neotētos kataphroneitō alla tupos ginou tōn pistōn en logō en anastrophē en agapē en pistei en agneia

mEdeis sou tEs neotEtos kataphroneitO alla tupos ginou tOn pistOn en logO en anastrophE en agapE en pistei en agneia

1 Timóteushoz 4:12 Hungarian: Karoli
Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívõknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.

Al Timoteo 1 4:12 Esperanto
Neniu malestimu vian junecon, sed vi estu ekzemplo al la kredantoj, per parolo, per konduto, per amo, per fido, per cxasteco.

Ensimmäinen kirje Timoteukselle 4:12 Finnish: Bible (1776)
Älköön kenkään sinun nuoruuttas katsoko ylön, vaan ole sinä uskovaisille esikuva sanassa, kanssakäymisessä, rakkaudessa, hengessä, uskossa, puhtaudessa.

1 Timothée 4:12 French: Darby
Que personne ne meprise ta jeunesse; mais sois le modele des fideles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en purete.

1 Timothée 4:12 French: Louis Segond (1910)
Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.

1 Timothée 4:12 French: Martin (1744)
Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois le modèle des fidèles en paroles, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté.

1 Timotheus 4:12 German: Modernized
Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit.

1 Timotheus 4:12 German: Luther (1912)
Niemand verachte deine Jugend; sondern sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit.

1 Timotheus 4:12 German: Textbibel (1899)
Niemand soll deine Jugend gering achten, vielmehr sei du ein Vorbild der Gläubigen, im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit.

1 Timoteo 4:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
ma sii d’esempio ai credenti, nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella fede, nella castità.

1 Timoteo 4:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Niuno sprezzi la tua giovanezza; ma sii esempio de’ fedeli, in parola, in conversazione, in carità, in ispirito, in fede, in castità.

1 TIM 4:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Biarlah jangan seorang pun mempermudahkan engkau sebab engkau muda, melainkan hendaklah engkau menjadi suatu teladan bagi segala orang yang beriman, baik di dalam pertuturan baik kelakuan baik kasih baik iman atau kesucian.

1 Timothy 4:12 Kabyle: NT
?uṛ-ek a k-iḥqeṛ yiwen imi meẓẓiyeḍ di leɛmeṛ, meɛna ili-k d lemtel ger wid yumnen s yimeslayen-ik, s tikli-inek, s leḥmala-inek, s liman-inek ț-țezdeg n wul-ik.

디모데전서 4:12 Korean
누구든지 네 연소함을 업신여기지 못하게 하고 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 대하여 믿는 자에게 본이 되어

I Timotheum 4:12 Latin: Vulgata Clementina
Nemo adolescentiam tuam contemnat : sed exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate.

Timotejam 1 4:12 Latvian New Testament
Neviens lai nenicina tavu jaunību; bet tu esi paraugs ticīgajiem vārdos, darbos, mīlestībā, ticībā un šķīstībā.

Pirmasis laiðkas Timotiejui 4:12 Lithuanian
Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, dvasia, tikėjimu, skaistumu.

1 Timothy 4:12 Maori
Kei whakahawea tetahi ki a koe, he taitamariki nou; engari hei tauira koe ki te hunga whakapono, tau kupu, tau whakahaere, tou aroha, tou whakapono, tou ngakau ma.

1 Timoteus 4:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
La ingen forakte dig for din ungdoms skyld, men vær et forbillede for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!

1 Timoteo 4:12 Spanish: La Biblia de las Américas
No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.

1 Timoteo 4:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.

1 Timoteo 4:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Ninguno tenga en poco tu juventud; sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza.

1 Timoteo 4:12 Spanish: Reina Valera 1909
Ninguno tenga en poco tu juventud; pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza.

1 Timoteo 4:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Ninguno tenga en poco tu juventud; mas sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza.

1 timóteo 4:12 Bíblia King James Atualizada Português
Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza.

1 timóteo 4:12 Portugese Bible
Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.   

1 Timotei 4:12 Romanian: Cornilescu
Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.

1-е Тимофею 4:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.

1-е Тимофею 4:12 Russian koi8r
Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.

1 Timothy 4:12 Shuar New Testament
Ti uuntchaitkiumnisha nakitramprarain. Antsu pΘnker T·rakum Yus-shuar unuiniarta. Chichammijiaisha, T·ramurmijiaisha, anenkratmarmijiaisha, nekas Yus Enentßimtamujaisha, tura esetra Enentßimsam Yusna pΘnker T·ramujaisha niisha T·rawarat tusam iniaktusarta.

1 Timotheosbrevet 4:12 Swedish (1917)
Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull; fastmer må du för dem som tro bliva ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet.

1 Timotheo 4:12 Swahili NT
Usikubali mtu yeyote akudharau kwa sababu wewe ni kijana, lakini jitahidi uwe mfano kwa wanaoamini: katika usemi wako, mwenendo wako, upendo, imani na maisha safi.

1 Kay Timoteo 4:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Timotay 4:12 Tawallamat Tamajaq NT
Ad wǝr tayyaɣ awedan waliyyan alkik fǝl as wǝr tawaššera. Kalar ǝqqǝl almasal i mǝzzǝgzan s awa tǝganna d alxal-nak ǝd tara ta kay-tǝhat d ǝzǝgzan-nak ǝd tazdak n ǝwǝl-nak.

1 ทิโมธี 4:12 Thai: from KJV
อย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างของคนทั้งหลายที่เชื่อ ทั้งในทางวาจา ในการประพฤติ ในความรัก ในน้ำใจ ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์

1 Timoteos 4:12 Turkish
Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta imanlılara örnek ol.

1 Тимотей 4:12 Ukrainian: NT
Ніхто ж нехай молодістю твоєю не гордує; а будь взором для вірних, у слові, у життю, у любові, у дусі, у чистоті.

1 Timothy 4:12 Uma New Testament
Nau' mongura-pidi-ko, aga neo' -ko ma'ala rapemarua'. Kana jadi' tonco-ko hi ompi' -ompi' hampepangalaa' hi rala pololita-nu, pogau' -nu, ahi' -nu hi doo-doo, pepangala' -nu hi Pue', pai' po'ingku-nu to moroli'.

1 Ti-moâ-theâ 4:12 Vietnamese (1934)
Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.

1 Timothy 4:11
Top of Page
Top of Page