1 Samuel 10:2
New International Version
When you leave me today, you will meet two men near Rachel's tomb, at Zelzah on the border of Benjamin. They will say to you, 'The donkeys you set out to look for have been found. And now your father has stopped thinking about them and is worried about you. He is asking, "What shall I do about my son?"'

New Living Translation
When you leave me today, you will see two men beside Rachel's tomb at Zelzah, on the border of Benjamin. They will tell you that the donkeys have been found and that your father has stopped worrying about them and is now worried about you. He is asking, 'Have you seen my son?'

English Standard Version
When you depart from me today, you will meet two men by Rachel’s tomb in the territory of Benjamin at Zelzah, and they will say to you, ‘The donkeys that you went to seek are found, and now your father has ceased to care about the donkeys and is anxious about you, saying, “What shall I do about my son?”’

Berean Study Bible
When you leave me today, you will find two men at Rachel’s tomb in Zelzah on the border of Benjamin. They will say to you, ‘The donkeys you seek have been found, and now your father has stopped worrying about the donkeys and started worrying about you, asking, “What should I do about my son?” ’

New American Standard Bible
"When you go from me today, then you will find two men close to Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah; and they will say to you, 'The donkeys which you went to look for have been found. Now behold, your father has ceased to be concerned about the donkeys and is anxious for you, saying, "What shall I do about my son?"'

King James Bible
When thou art departed from me to day, then thou shalt find two men by Rachel's sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found: and, lo, thy father hath left the care of the asses, and sorroweth for you, saying, What shall I do for my son?

Holman Christian Standard Bible
Today when you leave me, you'll find two men at Rachel's Grave at Zelzah in the land of Benjamin. They will say to you, 'The donkeys you went looking for have been found, and now your father has stopped being concerned about the donkeys and is worried about you, asking: What should I do about my son?'

International Standard Version
When you leave me today, you will find two men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah. They'll tell you, 'The donkeys you went to look for have been found. Now your father has stopped worrying about the donkeys and he's anxious about you. He's asking, 'What will I do about my son?'

NET Bible
When you leave me today, you will find two men near Rachel's tomb at Zelzah on Benjamin's border. They will say to you, 'The donkeys you have gone looking for have been found. Your father is no longer concerned about the donkeys but has become anxious about you two! He is asking, "What should I do about my son?"'

GOD'S WORD® Translation
When you leave me today, two men will be at Rachel's grave on the border of Benjamin at Zelzah. They'll tell you, 'We've found the donkeys you went looking for. Your father no longer cares about them. Instead, he's worried about you. He keeps asking, "What can I do [to find] my son?"'

Jubilee Bible 2000
When thou art departed from me today, then thou shalt find two men by Rachel's sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah, and they will say unto thee, The asses which thou didst go to seek are found, and thy father has left the care of the asses and sorrows for you, saying, What shall I do for my son?

King James 2000 Bible
When you are departed from me today, then you shall find two men by Rachel's sepulcher in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say unto you, The donkeys which you went to seek are found: and, lo, your father has left the concern of the donkeys, and sorrows for you, saying, What shall I do for my son?

American King James Version
When you are departed from me to day, then you shall find two men by Rachel's sepulcher in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say to you, The asses which you went to seek are found: and, see, your father has left the care of the asses, and sorrows for you, saying, What shall I do for my son?

American Standard Version
When thou art departed from me to-day, then thou shalt find two men by Rachel's sepulchre, in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found; and, lo, thy father hath left off caring for the asses, and is anxious for you, saying, What shall I do for my son?

Douay-Rheims Bible
When thou shalt depart from me this day, thou shalt find two men by the sepulchre of Rachel in the borders of Benjamin to the south, and they shall say to thee: The asses are found which thou wentest to seek: and thy father thinking no more of the asses is concerned for you, and saith: What shall I do for my son?

Darby Bible Translation
When thou goest from me to-day, thou shalt meet two men by Rachel's sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say to thee, The asses are found which thou wentest to seek, and behold, thy father has dismissed the matter of the asses, and is anxious about you, saying, What shall I do for my son?

English Revised Version
When thou art departed from me today, then thou shalt find two men by Rachel's sepulchre, in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found: and, lo, thy father hath left the care of the asses, and taketh thought for you, saying, What shall I do for my son?

Webster's Bible Translation
When thou hast departed from me to-day, then thou shalt find two men by Rachel's sepulcher in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say to thee, The asses which thou wentest to seek are found: and lo, thy father hath left the care of the asses, and sorroweth for you, saying, What shall I do for my son?

World English Bible
When you have departed from me today, then you shall find two men by Rachel's tomb, in the border of Benjamin at Zelzah; and they will tell you, 'The donkeys which you went to seek have been found; and behold, your father has stopped caring about the donkeys, and is anxious for you, saying, "What shall I do for my son?"'

Young's Literal Translation
In thy going to-day from me -- then thou hast found two men by the grave of Rachel, in the border of Benjamin, at Zelzah, and they have said unto thee, The asses have been found which thou hast gone to seek; and lo, thy father hath left the matter of the asses, and hath sorrowed for you, saying, What do I do for my son?

1 Samuel 10:2 Afrikaans PWL
Wanneer jy vandag van my af weggaan, sal jy twee manne naby die graf van Ragel, in die gebied van Binyamin by Tzeltzah, vind, wat vir jou sal sê: ‘Die donkies wat jy gaan soek het, is gevind. Nou, let op, jou vader het opgehou bekommer oor die donkies en is besorg oor jou en vra: “Wat sal ek doen aangaande my seun?”’

1 i Samuelit 10:2 Albanian
Sot, kur të ikësh nga unë, do të gjesh dy njerëz pranë varrit të Rakelës në kufirin e Beniaminit, në Tseltsah. Ata do të thonë: Gomaret që shkove të kërkosh u gjetën; tani yt atë nuk shqetësohet për gomaret, por për ju, dhe thotë: "Çfarë duhet të bëj për birin tim?".

ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ 10:2 Arabic: Smith & Van Dyke
في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر راحيل في تخم بنيامين في صلصح فيقولان لك قد وجدت الاتن التي ذهبت تفتش عليها وهوذا ابوك قد ترك امر الاتن واهتم بكما قائلا ماذا اصنع لابني.

Dyr Sämyheel A 10:2 Bavarian
Wennst ietz aft wider geest, gaast bei n Rachlgrab in Zelzach z Bengymein zween Mänder tröffen, die wo dyr sagnd: 'Also, die Öslinnen, wost du allweil non gsuecht haetst, seind zueherkemmen. Aber dös haat ja dein Vater schoon löngst vergössn. Um enk macht yr syr Sorgn; und er denkt schoon allweil hin, was yr wögn dir non allss unternemen kännt.'

1 Царе 10:2 Bulgarian
Като си заминеш днес от мене, ще намериш двама човека близо при Рахилиния гроб, във Вениаминовата земя у Селса; и те ще ти рекат: Намериха се ослиците, които ти отиде да търсиш; и, ето, баща ти престана да се грижи за ослиците, та много скърби за вас, като казва: Какво да правя за сина си?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你今日與我離別之後,在便雅憫境內的泄撒,靠近拉結的墳墓,要遇見兩個人。他們必對你說:『你去找的那幾頭驢已經找著了。現在你父親不為驢掛心,反為你擔憂,說:「我為兒子怎麼才好呢?」』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你今日与我离别之后,在便雅悯境内的泄撒,靠近拉结的坟墓,要遇见两个人。他们必对你说:‘你去找的那几头驴已经找着了。现在你父亲不为驴挂心,反为你担忧,说:“我为儿子怎么才好呢?”’

撒 母 耳 記 上 10:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 今 日 與 我 離 別 之 後 , 在 便 雅 憫 境 內 的 泄 撒 , 靠 近 拉 結 的 墳 墓 , 要 遇 見 兩 個 人 。 他 們 必 對 你 說 : 你 去 找 的 那 幾 頭 驢 已 經 找 著 了 。 現 在 你 父 親 不 為 驢 掛 心 , 反 為 你 擔 憂 , 說 : 我 為 兒 子 怎 麼 才 好 呢 ?

撒 母 耳 記 上 10:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 今 日 与 我 离 别 之 後 , 在 便 雅 悯 境 内 的 泄 撒 , 靠 近 拉 结 的 坟 墓 , 要 遇 见 两 个 人 。 他 们 必 对 你 说 : 你 去 找 的 那 几 头 驴 已 经 找 着 了 。 现 在 你 父 亲 不 为 驴 挂 心 , 反 为 你 担 忧 , 说 : 我 为 儿 子 怎 麽 才 好 呢 ?

1 Samuel 10:2 Croatian Bible
Kad odeš sada od mene, naći ćeš dva čovjeka kod Rahelina groba, na granici zemlje Benjaminove, u Selsahu. Oni će ti reći: 'Našle su se magarice koje si pošao tražiti; i gle, tvoj je otac zaboravio na magarice, a zabrinut je za vas i govori: Što da učinim za svoga sina?'

První Samuelova 10:2 Czech BKR
Když půjdeš dnes ode mne, nalezneš dva muže u hrobu Ráchel v končinách Beniamin v Zelzachu. Kteříž řeknou tobě: Nalezeny jsou oslice, jichž jsi chodil hledati. A aj, otec tvůj nechav péče o oslice, stará se o vás, pravě: Kterak udělám o syna svého?

1 Samuel 10:2 Danish
Naar du i Dag gaar fra mig, skal du træffe to Mænd ved Rakels Grav ved Benjamins Grænse i Zelza, og de skal sige til dig: Æslerne, du gik ud at lede efter, er fundet; dem har din Fader slaaet af Tanke, men nu er han urolig for eder og siger: Hvad skal jeg gøre for min Søn?

1 Samuël 10:2 Dutch Staten Vertaling
Als gij heden van mij gaat, zo zult gij twee mannen vinden bij het graf van Rachel, aan de landpale van Benjamin, te Zelzah; die zullen tot u zeggen: De ezelinnen zijn gevonden, die gij zijt gaan zoeken, en zie, uw vader heeft de zaken der ezelinnen verlaten, en hij is bekommerd voor ulieden, zeggende: Wat zal ik om mijn zoon doen?

Swete's Septuagint
καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἔχρισέν σε Κύριος ἐπὶ κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα· ὡς ἂν ἀπέλθῃς σήμερον ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ εὑρήσεις δύο ἄνδρας πρὸς τοῖς τάφοις Ῥαχὴλ ἐν τῷ ὄρει Βενιαμεὶν ἁλλομένους μεγάλα, καὶ ἐροῦσίν σοι Εὕρηνται αἱ ὄνοι ἃς ἐπορεύθητε ζητεῖν· καὶ ἰδοὺ ὁ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ ῥῆμα τῶν ὄνων, καὶ ἐδαψιλεύσατο δι᾽ ὑμᾶς λέγων Τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου;

Westminster Leningrad Codex
בְּלֶכְתְּךָ֤ הַיֹּום֙ מֵעִמָּדִ֔י וּמָצָאתָ֩ שְׁנֵ֨י אֲנָשִׁ֜ים עִם־קְבֻרַ֥ת רָחֵ֛ל בִּגְב֥וּל בִּנְיָמִ֖ן בְּצֶלְצַ֑ח וְאָמְר֣וּ אֵלֶ֗יךָ נִמְצְא֤וּ הָאֲתֹנֹות֙ אֲשֶׁ֣ר הָלַ֣כְתָּ לְבַקֵּ֔שׁ וְהִנֵּ֨ה נָטַ֤שׁ אָבִ֙יךָ֙ אֶת־דִּבְרֵ֣י הָאֲתֹנֹ֔ות וְדָאַ֤ג לָכֶם֙ לֵאמֹ֔ר מָ֥ה אֶעֱשֶׂ֖ה לִבְנִֽי׃

WLC (Consonants Only)
בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם־קברת רחל בגבול בנימן בצלצח ואמרו אליך נמצאו האתנות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך את־דברי האתנות ודאג לכם לאמר מה אעשה לבני׃

Aleppo Codex
ב בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קברת רחל בגבול בנימן בצלצח ואמרו אליך נמצאו האתנות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך את דברי האתנות ודאג לכם לאמר מה אעשה לבני

1 Sámuel 10:2 Hungarian: Karoli
Mikor azért te most elmégy tõlem, találkozni fogsz két emberrel a Rákhel sírja mellett, Benjámin határában, Selsáhnál, a kik azt mondják néked: Megtalálták a szamarakat, melyeknek keresésére indultál vala; és ímé, a te atyád felhagyott már a szamarakkal, és miattatok aggódik, mondván: Mit tegyek a fiamért?

Samuel 1 10:2 Esperanto
Kiam vi hodiaux foriros de mi, vi trovos cxe la tombo de Rahxel, en la regiono de Benjamen, en Celcahx, du homojn, kiuj diros al vi:Estas trovitaj la azeninoj, kiujn vi iris sercxi, kaj jen via patro cxesis pensi pri la azeninoj, kaj estas maltrankvila pri vi, dirante:Kion mi faru koncerne mian filon?

ENSIMMÄINEN SAMUELIN KIRJA 10:2 Finnish: Bible (1776)
Kuin sinä menet minun tyköäni tänäpänä pois, niin sinä löydät kaksi miestä Rakelin haudan tykönä Zelsassa, BenJaminin rajassa: ne sanovat sinulle: aasintammat, joitas olet lähtenyt etsimään, ovat löydetyt: ja katso, ei isäs pidä silleen lukua aaseista, vaan murehtii teitä ja sanoo: mitä minun pitää tekemän pojalleni?

1 Samuel 10:2 French: Darby
En t'en allant aujourd'hui d'avec moi, tu trouveras deux hommes pres du sepulcre de Rachel, sur la frontiere de Benjamin, à Tseltsakh, et ils te diront: Les anesses que tu etais alle chercher sont trouvees; et voici, ton pere a oublie l'affaire des anesses, et il est en peine de vous, disant: Que ferai-je au sujet de mon fils?

1 Samuel 10:2 French: Louis Segond (1910)
Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsach. Ils te diront: Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées; et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: Que dois-je faire au sujet de mon fils?

1 Samuel 10:2 French: Martin (1744)
Quand tu seras aujourd'hui parti d'avec moi, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tseltsah, qui te diront : Les ânesses que tu étais allé chercher ont été trouvées; et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, et il est en peine de vous, disant : Que ferai-je au sujet de mon fils?

1 Samuel 10:2 German: Modernized
Wenn du jetzt von mir gehest, so wirst du zween Männer finden bei dem Grabe Rahels in der Grenze Benjamins zu Zelzah, die werden zu dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen bist gegangen; und siehe, dein Vater hat die Esel aus der Acht gelassen und sorget um euch und spricht: Was soll ich um meinen Sohn tun?

1 Samuel 10:2 German: Luther (1912)
Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du zwei Männer finden bei dem Grabe Rahels, in der Grenze Benjamins, zu Zelzah; die werden dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen bist gegangen; und siehe, dein Vater hat die Esel aus der Acht gelassen und sorgt um euch und spricht: Was soll ich um meinen Sohn tun?

1 Samuel 10:2 German: Textbibel (1899)
wenn du heute von mir gegangen bist, wirst du beim Grabe der Rahel an der Grenze von Benjamin auf zwei Männer stoßen, die zu dir sagen werden: Die Eselinnen, die du suchen gingst, haben sich gefunden. Aber dein Vater denkt nicht mehr an die Eselinnen, sondern sorgt sich um euch und sagt: Was soll ich wegen meines Sohnes thun?

1 Samuele 10:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
Oggi, quando tu sarai partito da me, troverai due uomini presso al sepolcro di Rachele, ai confini di Beniamino, a Tseltsah, i quali ti diranno: Le asine delle quali andavi in cerca, sono trovate; ed ecco tuo padre non è più in pensiero per le asine, ma è in pena per voi, e va dicendo: Che farò io riguardo al mio figliuolo?

1 Samuele 10:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Quando oggi tu sarai partito d’appresso a me, tu troverai due uomini presso alla sepoltura di Rachele, a’ confini di Beniamino, in Selsa, i quali ti diranno: Le asine che tu eri andato a cercare, si son trovate; ed ecco, tuo padre ha lasciata la cura delle asine, e sta in pensiero di voi, dicendo: Che farò io intorno al mio figliuolo?

1 SAMUEL 10:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Apabila engkau sudah meninggalkan daku pada hari ini engkau akan bertemu dengan dua orang dekat dengan kubur Rakhel pada perhinggaan tanah Benyamin di Zelzah, maka orang itupun akan berkata kepadamu kelak demikian: Adapun keledai betina yang telah engkau pergi cahari itu, ia itu sudah terdapat, maka sesungguhnya hati bapamu sudah lepas dari pada perkara keledai itu, lalu ia bercintakan kamu, katanya: Apakah yang dapat kuperbuat karena sebab anakku?

사무엘상 10:2 Korean
네가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 네게 이르기를 네가 찾으러 갔던 암나귀들을 찾은지라 네 아비가 암나귀들의 염려는 놓았으나 너희를 인하여 걱정하여 가로되 내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할 것이요

I Samuelis 10:2 Latin: Vulgata Clementina
Cum abieris hodie a me, invenies duos viros juxta sepulchrum Rachel in finibus Benjamin, in meridie, dicentque tibi : Inventæ sunt asinæ, ad quas ieras perquirendas : et intermissis pater tuus asinis, sollicitus est pro vobis, et dicit : Quid faciam de filio meo ?

Pirmoji Samuelio knyga 10:2 Lithuanian
Šiandien, išsiskyręs su manimi, sutiksi du vyrus prie Rachelės kapo, Benjamino pasienyje, Celcache; jie tau sakys: ‘Asilės, kurių išėjai ieškoti, jau atsirado. Tavo tėvas, pamiršęs asiles, rūpinasi, kas su jumis atsitiko’.

1 Samuel 10:2 Maori
Ka mawehe atu koe i ahau aianei, ka tupono koe ki etahi tangata tokorua i te taha o te tanumanga o Rahera, i te rohe o Pineamine, i Tereta; a tera raua e mea ki a koe, Kua kitea nga kaihe i haere na koe ki te rapu: na, ko tou papa, mahue ake nga whakaaro ki nga kaihe, kei te manukanuka hoki tera ki a korua, e mea ana, Me pehea ahau ki taku tama?

1 Samuels 10:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Når du idag går fra mig, skal du møte to menn ved Rakels grav på grensen av Benjamin i Selsah, og de skal si til dig: Aseninnene som du gikk ut for å lete efter, er funnet; din far tenker ikke mere på dem, men er nu urolig for eder og sier: Hvad skal jeg gjøre for å få min sønn igjen?

1 Samuel 10:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, y te dirán: ``Las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y he aquí, tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo: `¿Qué haré en cuanto a mi hijo?'

1 Samuel 10:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, y te dirán: 'Las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Ahora tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por ustedes y dice: "¿Qué haré en cuanto a mi hijo?"'

1 Samuel 10:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: Las asnas que habías ido a buscar, se han hallado; y he aquí que tu padre ha dejado ya el asunto de las asnas, y está angustiado por vosotros, diciendo: ¿Qué haré acerca de mi hijo?

1 Samuel 10:2 Spanish: Reina Valera 1909
Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Rachêl, en el término de Benjamín, en Selsah, los cuales te dirán: Las asnas que habías ido á buscar, se han hallado; tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas, s

1 Samuel 10:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos varones junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán: Las asnas que habías ido a buscar, se han hallado; tu padre, pues , ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustioso por vosotros, diciendo: ¿Qué haré acerca de mi hijo?

1 Samuel 10:2 Bíblia King James Atualizada Português
Hoje, portanto, quando me deixares, encontrarás dois homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão: “Eis que já foram encontradas as jumentas que saístes a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas, e está agora aflito por tua causa e indaga a todo momento: ‘Que terá acontecido ao meu filho?’

1 Samuel 10:2 Portugese Bible
Quando te apartares hoje de mim, encontrarás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho?   

1 Samuel 10:2 Romanian: Cornilescu
Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormîntul Rahelei, în hotarul lui Beniamin la Ţelţah. Ei îţi vor zice: ,Măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi s'au găsit; şi iată că tatăl tău nu se mai gîndeşte la măgăriţe, ci este îngrijorat de voi, şi zice: ,Ce să fac pentru fiul meu?``

1-я Царств 10:2 Russian: Synodal Translation (1876)
когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близгроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: „нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв обослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим?"

1-я Царств 10:2 Russian koi8r
когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: `нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим?`

1 Samuelsboken 10:2 Swedish (1917)
När du nu går ifrån mig, skall du invid Rakels grav, vid Benjamins gräns, vid Selsa, träffa två män; dessa skola säga till dig: 'Åsninnorna som du gick åstad att söka äro återfunna; din fader tänker därför icke mer på åsninnorna, men han är orolig för eder skull och säger: Vad skall jag göra för att finna min son?'

1 Samuel 10:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Paghiwalay mo sa akin ngayon, ay masusumpungan mo nga ang dalawang lalake sa siping ng libingan ni Rachel, sa hangganan ng Benjamin sa Selsah; at sasabihin nila sa iyo, Ang mga asno na iyong hinahanap ay nasumpungan na; at, narito, niwalang bahala ng iyong ama ang mga asno, at ang inaalaala ay kayo, na sinasabi, Paano ang aking gagawin sa aking anak?

1 ซามูเอล 10:2 Thai: from KJV
เมื่อท่านจากฉันไปในวันนี้ ท่านจะพบชายสองคนริมที่ฝังศพของนางราเชลในเขตแดนเบนยามินที่เศลซาห์ และเขาทั้งสองจะบอกท่านว่า `ลาซึ่งท่านไปหานั้นพบแล้ว ดูเถิด บัดนี้บิดาของท่านเลิกกังวลเรื่องลาแล้ว และร้อนใจเรื่องของท่าน กล่าวว่า "เราจะทำอย่างไรเรื่องบุตรชายของเราดี"'

1 Samuel 10:2 Turkish
Bugün benden ayrıldıktan sonra Benyamin sınırında, Selsahtaki Rahelin mezarı yanında iki kişiyle karşılaşacaksın. Sana, ‹Aramaya çıktığın eşekler bulundu› diyecekler, ‹Baban eşekleri düşünmekten vazgeçti, oğlum için ne yapsam diye sizin için kaygılanmaya başladı.›

1 Sa-mu-eân 10:2 Vietnamese (1934)
Ngày nay, khi đã lìa khỏi ta, ngươi sẽ gặp hai người gần bền mộ Ra-chen, trên bờ cõi xứ Bên-gia-min, tại Xết-sa; họ sẽ nói với ngươi rằng: Những lừa cái mà ngươi đi tìm đã gặp được rồi; này cha ngươi chẳng còn lo đến lừa cái nữa, nhưng lại lo sợ về các ngươi, tự hỏi rằng: Phải lo liệu sao về con trai ta?

1 Samuel 10:1
Top of Page
Top of Page