יחזקאל 15
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 2בן אדם מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה בעצי היער׃ 3היקח ממנו עץ לעשות למלאכה אם יקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי׃ 4הנה לאש נתן לאכלה את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר היצלח למלאכה׃ 5הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה אף כי אש אכלתהו ויחר ונעשה עוד למלאכה׃ 6לכן כה אמר אדני יהוה כאשר עץ הגפן בעץ היער אשר נתתיו לאש לאכלה כן נתתי את ישבי ירושלם׃ 7ונתתי את פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי אני יהוה בשומי את פני בהם׃ 8ונתתי את הארץ שממה יען מעלו מעל נאם אדני יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ezekiel 14
Top of Page
Top of Page