אסתר 10
Hebrew Bible OT and NT

1וישם המלך אחשרש מס על הארץ ואיי הים׃ 2וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס׃ 3כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Esther 9
Top of Page
Top of Page