1 Chronicles 1
Maori Bible
1Ko Arama, ko Heta, ko Enoha; 2Ko Kainana, ko Maharareere, ko Iarere; 3Ko Enoka, ko Matuhara, ko Rameka; 4Ko Noa, ko Hema, ko Hama, ko Iapeta.

5Ko nga tama a Iapeta; ko Komere, ko Makoko, ko Marai, ko Iawana, ko Tupara, ko Meheke, ko Tiraha. 6Ko nga tama a Komere; ko Ahekenata, ko Ripata, ko Tokarama. 7Na ko nga tama a Iawana; ko Erihaha, ko Tarahihi, ko Kitimi, ko Totanimi.

8Na ko nga tama a Hama; ko Kuhu, ko Mitiraima, ko Putu, ko Kanaana. 9A, ko nga tama a Kuhu; ko Tepa, ko Hawira, ko Hapata, ko Raama, ko Hapateka, Na ko nga tama a Raama; ko Hepa, ko Rerana. 10Na Kuhu ko Nimirota: nana i timata te whakatangata nui ki te whenua.

11Na Mitiraima ko Rurimi, ko Anamime, ko Rehapimi, ko Napatuhimi, 12Ko Pataruhimi, ko Kaharuhimi, nana nei nga Pirihitini, ko Kapatorimi.

13A na Kanaana ko tana matamua, ko Hairona, ko Hete; 14Me te Iepuhi, me te Amori, me te Kirikahi; 15Me te Hiwi, me te Araki, me te Hini; 16Me te Arawari, me te Temari, me te Hamati.

17Ko nga tama a Hema; ko Erama, ko Ahura, ko Arapahata, ko Ruru, ko Arame, ko Uhu, ko Huru, ko Ketere, ko Meheke. 18Na Arapahata ko Haraha; na Haraha ko Epere. 19Whanau ake a Epere, e rua nga tama: ko te ingoa o tetahi ko Pereke; no te mea hoki no ona ra i wehea ai te whenua; a ko te ingoa o tona teina ko Ioketana. 20Na Ioketana ko Aramotata, ko Herepe, ko Hataramaweta, ko Ieraha; 21Ko Hatorama, ko Utara, ko Tikera; 22Ko Epara, ko Apimaera, ko Hepa; 23Ko Opira, ko Hawira, ko Iopapa. He tama enei katoa na Ioketana.

24Ko Hema, ko Arapahata, ko Haraha; 25Ko Epere, ko Pereke, ko Reu; 26Ko Heruku, ko Nahora, ko Teraha; 27Ko Aperama, ara ko Aperahama.

28Ko nga tama a Aperahama; ko Ihaka, ko Ihimaera. 29Ko o ratou whakatupuranga enei: ko ta Ihimaera matamua, ko Nepaioto; muri iho ko Kerara, ko Atapeere, ko Mipihama, 30Ko Mihima, ko Ruma, ko Maha, ko Hatara, ko Tema, 31Ko Ieturu, ko Napihi, ko Kerema. Ko nga tama enei a Ihimaera. 32Na, ko nga tama a Ketura wahine iti a Aperahama; whanau ake ana, ko Timirana, ko Iokohana, ko Merana, ko Miriana, ko Ihipaka, ko Huaha. Na, ko nga tama a Iokohana; ko Hepa, ko Rerana. 33Ko nga tama a Miriana; ko Epa, ko Epere, ko Enoka, ko Apira, ko Ereraaha. He tama enei katoa na Ketura.

34A na Aperahama ko Ihaka. Ko nga tama a Ihaka; ko Ehau, ko Iharaira. 35Ko nga tama a Ehau; ko Eripata, ko Reuere, ko Ieuhu, ko Iaarama, ko Koraha. 36Ko nga tama a Eripata; ko Temana, ko Omara, ko Tepi, ko Katama, ko Kenaha, ko Timina, ko Amareke. 37Ko nga tama a Reuere; ko Nahata, ko Tera, ko Hamaha, ko Miha. 38Na ko nga tama a Heira; ko Rotana, ko Hopara, ko Tipeona, ko Anaha, ko Rihona, ko Etere, ko Rihana. 39Na ko nga tama a Rotana; ko Hori, ko Homama: a ko Timina te tuahine o Rotana. 40Na ko nga tama a Hopara: ko Ariana, ko Manahata, ko Epara, ko Hepi, ko Onama. A ko nga tama a Tipeona; ko Aia, ko Anaha. 41Ko nga tama a Anaha; ko Rihona. Ko nga tama a Rihona; ko Amarama, ko Ehepana, ko Itirana, ko Kerana. 42Ko nga tama a Etere; ko Pirihana, ko Taawana, ko Takana. Ko nga tama a Rihana; ko Uhu, ko Arana.

43Na ko nga kingi enei i kingi nei ki te whenua o Eroma i te mea kahore noa he kingi i kingi ki nga tama a Iharaira; ko Pera tama a Peoro: ko te ingoa o tona pa ko Rinihapa. 44A ka mate a Pera, ko Iopapa tama a Tera o Potora te kingi i muri i a ia. 45Ka mate a Iopapa, ko Huhama o te whenua o nga Temani te kingi i muri i a ia. 46A ka mate a Huhama, ko Harara tama a Perara, nana nei i patu a Miriana i te parae o Moapa, te kingi i muri i a ia, a ko Awiti te ingoa o tona pa. 47A ka mate a Harara, ko Hamara o Mahareka te kingi i muri i a ia. 48A ka mate a Hamara, ko Haora o Rehopoto i te taha o te awa te kingi i muri i a ia. 49A ka mate a Haora, ko Paarahanana tama a Akaporo te kingi i muri i a ia. 50A ka mate a Paarahanana, ko Harara te kingi i muri i a ia: a ko Pai te ingoa o tona pa: ko Mehetapeere te ingoa o tana wahine: he tamahine na Matarere tamahine a Metahapa. 51A ka mate a Harara. Na ko nga ariki o Eroma; ko Ariki Timina, ko Ariki Aria, ko Ariki Ietete; 52Ko Ariki Ahoripama, ko Ariki Eraha, ko Ariki Pinona; 53Ko Ariki Kenaha, ko Ariki Temana, ko Ariki Mipitara; 54Ko Ariki Makatiere, ko Ariki Irama. Ko nga ariki enei o Eroma.Maori Bible prepared by Timothy Mora. -- Text reproduced by Dr. Cleve Barlow.

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page