Psalmynas 130
Lithuanian
1Iš gilybės šaukiuos Tavęs, Viešpatie!

2Viešpatie, išgirsk mano balsą! Tegul Tavo ausys išgirsta mano maldavimus.

3Viešpatie, jei Tu neatleisi kalčių, kas, Viešpatie, išsilaikys?

4Bet Tu atleidi nuodėmes, kad Tavęs bijotų.

5Tu esi mano viltis, Viešpatie, mano siela Tavo žodžiu viliasi.

6Mano siela laukia Viešpaties labiau, kaip sargybiniai laukia ryto.

7Tegu Izraelis viliasi Viešpačiu, nes Viešpats yra gailestingas ir Jo išvadavimas didis.

8Jis išvaduos Izraelį iš visų jo nedorybių.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 129
Top of Page
Top of Page