Antroji Kronikø knyga 27
Lithuanian
1Pradėdamas karaliauti, Joatamas buvo dvidešimt penkerių metų ir šešiolika metų karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Jeruša, Cadoko duktė. 2Jis darė tai, kas teisinga Viešpaties akyse, kaip ir jo tėvas Ozijas, tačiau jis neįėjo į Viešpaties šventyklą. Tauta vis dar elgėsi netikusiai. 3Joatamas pastatė aukštutinius vartus Viešpaties namuose ir daug statė ant Ofelio sienos. 4Be to, jis statė miestus Judo aukštumose ir pilis bei bokštus miškuose. 5Jis kariavo su amonitų karaliumi ir jį nugalėjo. Amonitai davė jam šimtą talentų sidabro, dešimt tūkstančių saikų kviečių ir tiek pat miežių pirmaisiais metais, tiek pat antraisiais ir trečiaisiais metais. 6Joatamas sustiprėjo, nes vaikščiojo priešais Viešpatį, savo Dievą. 7Visi kiti Joatamo darbai ir visi jo karai surašyti Izraelio ir Judo karalių knygoje. 8Pradėdamas karaliauti, jis buvo dvidešimt penkerių metų ir šešiolika metų karaliavo Jeruzalėje. 9Joatamas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Dovydo mieste, o jo sūnus Achazas karaliavo jo vietoje.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

2 Chronicles 26
Top of Page
Top of Page