1 Samuel 23:26 Interlinear: And Saul goeth on this side of the mountain, and David and his men on that side of the mountain, and David is hastened to go from the face of Saul, and Saul and his men are compassing David and his men, to catch them.
1 Samuel 23:26
1980 [e]   26
way·yê·leḵ   26
וַיֵּ֨לֶךְ   26
And went   26
Verb   26
7586 [e]
šā·’ūl
שָׁא֜וּל
Saul
Noun
6654 [e]
miṣ·ṣaḏ
מִצַּ֤ד
on this side
Noun
  
 

 
 
 2022 [e]
hā·hār
הָהָר֙
of the mountain
Noun
2088 [e]
miz·zeh,
מִזֶּ֔ה
on one
Pro
1732 [e]
wə·ḏā·wiḏ
וְדָוִ֧ד
and David
Noun
376 [e]
wa·’ă·nā·šāw
וַאֲנָשָׁ֛יו
and his men
Noun
6654 [e]
miṣ·ṣaḏ
מִצַּ֥ד
on that side
Noun
  
 

 
 
 2022 [e]
hā·hār
הָהָ֖ר
of the mountain
Noun
2088 [e]
miz·zeh;
מִזֶּ֑ה
on the other
Pro
1961 [e]
way·hî
וַיְהִ֨י
and made haste
Verb
1732 [e]
ḏā·wiḏ
דָוִ֜ד
David
Noun
2648 [e]
neḥ·pāz
נֶחְפָּ֤ז
made haste
Verb
1980 [e]
lā·le·ḵeṯ
לָלֶ֙כֶת֙
to get
Verb
6440 [e]
mip·pə·nê
מִפְּנֵ֣י
for fear of
Noun
  
 

 
 
 7586 [e]
šā·’ūl,
שָׁא֔וּל
Saul
Noun
7586 [e]
wə·šā·’ūl
וְשָׁא֣וּל
and for Saul
Noun
376 [e]
wa·’ă·nā·šāw,
וַאֲנָשָׁ֗יו
and his men
Noun
5849 [e]
‘ō·ṭə·rîm
עֹֽטְרִ֛ים
compassed
Verb
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
1732 [e]
dā·wiḏ
דָּוִ֥ד
David
Noun
413 [e]
wə·’el-
וְאֶל־
and
Prep
376 [e]
’ă·nā·šāw
אֲנָשָׁ֖יו
his men
Noun
  
 
.
 
 
 8610 [e]
lə·ṯā·p̄ə·śām.
לְתָפְשָֽׂם׃
to seize
Verb
Links
1 Samuel 23:261 Samuel 23:26 Text Analysis1 Samuel 23:26 Interlinear1 Samuel 23:26 Multilingual1 Samuel 23:26 TSK1 Samuel 23:26 Cross References1 Samuel 23:26 Bible Hub1 Samuel 23:26 Biblia Paralela1 Samuel 23:26 Chinese Bible1 Samuel 23:26 French Bible1 Samuel 23:26 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 23:25
Top of Page
Top of Page