Eszter 10
Hungarian: Karoli
1És Ahasvérus király adót vettete a földre és a tenger szigeteire. 2Az õ erejének és hatalmának minden cselekedete pedig és Márdokeus nagy méltóságának története, a mellyel felmagasztalá õt a király, avagy nincsenek-é megírva Média és Persia királyainak évkönyveiben, 3Mert a zsidó Márdokeus második volt Ahasvérus király után, nagy a zsidók között, és kedves az õ atyjafiai sokasága elõtt, a ki javát keresé népének, és békességet szerze minden ivadékának.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Esther 9
Top of Page
Top of Page