wə·la·ḥaṭ·ṭāṯ
Englishman's Concordance
wə·la·ḥaṭ·ṭāṯ — 1 Occurrence

Leviticus 7:37
HEB: לָֽעֹלָה֙ לַמִּנְחָ֔ה וְלַֽחַטָּ֖את וְלָאָשָׁ֑ם וְלַ֨מִּלּוּאִ֔ים
NAS: the grain offering and the sin offering and the guilt offering
KJV: of the meat offering, and of the sin offering, and of the trespass offering,
INT: of the burnt offering and the sin and the guilt and the ordination

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2403
294 Occurrences


bə·ḥaṭ·ṭāṯ — 1 Occ.
bə·ḥaṭ·ṭā·ṯōw — 1 Occ.
bə·ḥaṭ·ṭō·wṯ — 3 Occ.
bə·ḥaṭ·ṭō·ṯām — 2 Occ.
bə·ḥaṭ·ṭō·ṯa·yiḵ — 1 Occ.
bə·ḥaṭ·ṭō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
bə·ḥaṭ·ṭō·w·ṯê·nū — 1 Occ.
ḥaṭ·ṭā·’āh — 1 Occ.
ḥaṭ·ṭāṯ — 52 Occ.
ḥaṭ·ṭā·ṯām — 6 Occ.
ḥaṭ·ṭaṯ·ḵem — 4 Occ.
ḥaṭ·ṭā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
ḥaṭ·ṭā·ṯê·nū — 1 Occ.
ḥaṭ·ṭā·ṯî — 10 Occ.
ḥaṭ·ṭā·ṯōw — 17 Occ.
ḥaṭ·ṭōṯ — 16 Occ.
ḥaṭ·ṭō·w·ṯāy — 1 Occ.
ḥaṭ·ṭō·ṯām — 9 Occ.
ḥaṭ·ṭō·ṯāw — 3 Occ.
ḥaṭ·ṭō·ṯā·yiḵ — 4 Occ.
ḥaṭ·ṭō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ḥaṭ·ṭō·w·ṯe·ḵā — 2 Occ.
ḥaṭ·ṭō·ṯê·ḵem — 6 Occ.
ḥaṭ·ṭō·ṯe·hā — 1 Occ.
ḥaṭ·ṭō·ṯê·hem — 1 Occ.
ḥaṭ·ṭō·ṯê·nū — 3 Occ.
ha·ḥaṭ·ṭāṯ — 36 Occ.
ka·ḥaṭ·ṭāṯ — 4 Occ.
kə·ḥaṭ·ṭō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
la·ḥaṭ·ṭāṯ — 1 Occ.
lə·ḥaṭ·ṭāṯ — 44 Occ.
lə·ḥaṭ·ṭā·ṯām — 1 Occ.
mê·ḥaṭ·ṭaṯ — 1 Occ.
mê·ḥaṭ·ṭā·ṯām — 1 Occ.
mê·ḥaṭ·ṭā·ṯî — 3 Occ.
mê·ḥaṭ·ṭā·ṯōw — 6 Occ.
mê·ḥaṭ·ṭō·wṯ — 4 Occ.
ū·lə·ḥaṭ·ṭā·ṯām — 2 Occ.
ū·lə·ḥaṭ·ṭā·ṯê·nū — 1 Occ.
ū·lə·ḥaṭ·ṭā·ṯî — 1 Occ.
ū·lə·ḥaṭ·ṭō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·mê·ḥaṭ·ṭā·ṯām — 1 Occ.
ū·mê·ḥaṭ·ṭā·ṯî — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥaṭ·ṭā·ṯōw — 5 Occ.
ū·ḇə·ḥaṭ·ṭō·wṯ — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭā·’āh — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭā·’ō·wṯ — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭaṯ — 4 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭā·ṯām — 7 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭā·ṯî — 2 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭā·ṯōw — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭō·wṯ — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭō·w·ṯê·ḵem — 2 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭō·w·ṯê·nū — 2 Occ.
wə·ha·ḥaṭ·ṭāṯ — 4 Occ.
wə·la·ḥaṭ·ṭā·’ō·wṯ — 1 Occ.
wə·la·ḥaṭ·ṭāṯ — 1 Occ.
Additional Entries
wə·ḥaṭ·ṭā·ṯām — 7 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭā·ṯî — 2 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭā·ṯōw — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭō·wṯ — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭō·w·ṯê·ḵem — 2 Occ.
wə·ḥaṭ·ṭō·w·ṯê·nū — 2 Occ.
wə·ha·ḥaṭ·ṭāṯ — 4 Occ.
wə·la·ḥaṭ·ṭā·’ō·wṯ — 1 Occ.
ḥō·ṭə·ḇê — 2 Occ.
kə·ḥō·ṭə·ḇê — 1 Occ.
la·ḥō·ṭə·ḇîm — 1 Occ.
laḥ·ṭōḇ — 1 Occ.
mê·ḥō·ṭêḇ — 1 Occ.
mə·ḥuṭ·ṭā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
wə·ḥō·ṭə·ḇê — 1 Occ.
yaḥ·ṭə·ḇū — 1 Occ.
ḥă·ṭu·ḇō·wṯ — 1 Occ.
bə·ḥiṭ·ṭê — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page