tə·yas·sə·ren·nū
Englishman's Concordance
tə·yas·sə·ren·nū — 1 Occurrence

Psalm 94:12
HEB: הַגֶּ֣בֶר אֲשֶׁר־ תְּיַסְּרֶ֣נּוּ יָּ֑הּ וּֽמִתּוֹרָתְךָ֥
NAS: whom You chasten, O LORD,
KJV: [is] the man whom thou chastenest, O LORD,
INT: is the man whom chasten LORD of your law

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3256
43 Occurrences


’ă·yas·sêr — 2 Occ.
’ay·si·rêm — 1 Occ.
hă·yō·sêr — 1 Occ.
hiw·wā·sə·rî — 1 Occ.
hiw·wā·sə·rū — 1 Occ.
lə·yas·sə·rāh — 1 Occ.
lə·yas·sə·re·kā — 1 Occ.
mə·yas·sə·re·kā — 1 Occ.
tə·yas·sə·rêḵ — 1 Occ.
ṯə·yas·sə·rê·nî — 2 Occ.
tə·yas·sə·ren·nū — 1 Occ.
ṯiw·wā·sə·rū — 1 Occ.
wā·’iw·wā·sêr — 1 Occ.
wə·’es·so·rêm — 1 Occ.
wə·niw·was·sə·rū — 1 Occ.
wə·yis·sar·tî — 1 Occ.
wə·yis·sar·tî·ḵā — 2 Occ.
wə·yis·sə·rê·nî — 1 Occ.
wə·yis·sə·rōw — 1 Occ.
wə·yis·sə·rū — 2 Occ.
yā·sōr — 1 Occ.
yas·sêr — 2 Occ.
yas·sə·rê·nî — 1 Occ.
yas·sōr — 1 Occ.
yə·yas·sêr — 1 Occ.
yis·sar — 4 Occ.
yis·sar·tā — 2 Occ.
yis·sar·ta·nî — 1 Occ.
yis·sar·tî — 1 Occ.
yis·sə·ran·nî — 1 Occ.
yis·sə·rat·tū — 1 Occ.
yis·sə·rū·nî — 1 Occ.
yiw·wā·ser — 1 Occ.
yō·sêr — 1 Occ.
Additional Entries
’ă·yas·sêr — 2 Occ.
’ay·si·rêm — 1 Occ.
hă·yō·sêr — 1 Occ.
hiw·wā·sə·rî — 1 Occ.
hiw·wā·sə·rū — 1 Occ.
lə·yas·sə·rāh — 1 Occ.
lə·yas·sə·re·kā — 1 Occ.
mə·yas·sə·re·kā — 1 Occ.
tə·yas·sə·rêḵ — 1 Occ.
ṯə·yas·sə·rê·nî — 2 Occ.
ṯiw·wā·sə·rū — 1 Occ.
wā·’iw·wā·sêr — 1 Occ.
wə·’es·so·rêm — 1 Occ.
wə·niw·was·sə·rū — 1 Occ.
wə·yis·sar·tî — 1 Occ.
wə·yis·sar·tî·ḵā — 2 Occ.
wə·yis·sə·rê·nî — 1 Occ.
wə·yis·sə·rōw — 1 Occ.
wə·yis·sə·rū — 2 Occ.
yā·sōr — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page