6553. פִּרְעָתוֹנִי (Pirathoni)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 6553. פִּרְעָתוֹנִי (Pirathoni) — 5 Occurrences

Judges 12:13
HEB: בֶּן־ הִלֵּ֖ל הַפִּרְעָתוֹנִֽי׃
NAS: of Hillel the Pirathonite judged
KJV: of Hillel, a Pirathonite, judged
INT: the son of Hillel the Pirathonite

Judges 12:15
HEB: בֶּן־ הִלֵּ֖ל הַפִּרְעָתוֹנִ֑י וַיִּקָּבֵ֤ר בְּפִרְעָתוֹן֙
NAS: of Hillel the Pirathonite died
KJV: of Hillel the Pirathonite died,
INT: the son of Hillel the Pirathonite was buried Pirathon

2 Samuel 23:30
HEB: בְּנָיָ֙הוּ֙ פִּרְעָ֣תֹנִ֔י הִדַּ֖י מִנַּ֥חֲלֵי
NAS: Benaiah a Pirathonite, Hiddai
KJV: Benaiah the Pirathonite, Hiddai
INT: Benaiah A Pirathonite Hiddai of the brooks

1 Chronicles 11:31
HEB: ס בְּנָיָ֖ה הַפִּרְעָתֹנִֽי׃
NAS: of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,
KJV: of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,
INT: of Benjamin Benaiah the Pirathonite

1 Chronicles 27:14
HEB: הַחֹ֔דֶשׁ בְּנָיָ֥ה הַפִּרְעָתוֹנִ֖י מִן־ בְּנֵ֣י
NAS: [was] Benaiah the Pirathonite of the sons
KJV: [was] Benaiah the Pirathonite, of the children
INT: month Benaiah the Pirathonite at of the children

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page