kə·ḇō·w·ḏāh
Englishman's Concordance
kə·ḇō·w·ḏāh — 1 Occurrence

Isaiah 66:11
HEB: וְהִתְעַנַּגְתֶּ֖ם מִזִּ֥יז כְּבוֹדָֽהּ׃ ס
NAS: with her bountiful bosom.
KJV: with the abundance of her glory.
INT: and be delighted her bountiful bosom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3519
200 Occurrences


bə·ḵā·ḇō·wḏ — 3 Occ.
biḵ·ḇō·ḏî — 1 Occ.
biḵ·ḇō·w·ḏōw — 2 Occ.
ḵā·ḇō·wḏ — 11 Occ.
ḵə·ḇō·wḏ- — 12 Occ.
ḵə·ḇō·w·ḏe·ḵā — 1 Occ.
ḵə·ḇō·w·ḏî — 3 Occ.
ḵə·ḇō·w·ḏōw — 2 Occ.
hak·kā·ḇōḏ — 7 Occ.
kak·kā·ḇō·wḏ — 1 Occ.
kā·ḇō·wḏ — 25 Occ.
kə·ḇō·wḏ — 39 Occ.
kə·ḇō·w·ḏāh — 1 Occ.
kə·ḇō·w·ḏām — 4 Occ.
kə·ḇō·wḏ·ḵem — 1 Occ.
kə·ḇō·w·ḏêḵ — 1 Occ.
kə·ḇō·ḏe·ḵā — 9 Occ.
kə·ḇō·w·ḏî — 13 Occ.
kə·ḇō·ḏōw — 14 Occ.
kiḵ·ḇō·wḏ — 1 Occ.
lə·ḵā·ḇō·wḏ — 4 Occ.
mik·kā·ḇō·wḏ — 4 Occ.
mik·kə·ḇō·ḏōw — 1 Occ.
ū·ḵə·ḇō·wḏ — 13 Occ.
ū·ḵə·ḇō·w·ḏe·ḵā — 1 Occ.
ū·ḵə·ḇō·w·ḏî — 4 Occ.
ū·ḵə·ḇō·w·ḏōw — 2 Occ.
ū·lə·ḵā·ḇō·wḏ — 2 Occ.
ū·ḇiḵ·ḇō·w·ḏām — 1 Occ.
wə·ḵā·ḇō·wḏ — 15 Occ.
wə·hak·kā·ḇō·wḏ — 1 Occ.
wə·liḵ·ḇō·w·ḏî — 1 Occ.
Additional Entries
biḵ·ḇō·w·ḏōw — 2 Occ.
ḵā·ḇō·wḏ — 11 Occ.
ḵə·ḇō·wḏ- — 12 Occ.
ḵə·ḇō·w·ḏe·ḵā — 1 Occ.
ḵə·ḇō·w·ḏî — 3 Occ.
ḵə·ḇō·w·ḏōw — 2 Occ.
hak·kā·ḇōḏ — 7 Occ.
kak·kā·ḇō·wḏ — 1 Occ.
kā·ḇō·wḏ — 25 Occ.
kə·ḇō·wḏ — 39 Occ.
kə·ḇō·w·ḏām — 4 Occ.
kə·ḇō·wḏ·ḵem — 1 Occ.
kə·ḇō·w·ḏêḵ — 1 Occ.
kə·ḇō·ḏe·ḵā — 9 Occ.
kə·ḇō·w·ḏî — 13 Occ.
kə·ḇō·ḏōw — 14 Occ.
kiḵ·ḇō·wḏ — 1 Occ.
lə·ḵā·ḇō·wḏ — 4 Occ.
mik·kā·ḇō·wḏ — 4 Occ.
mik·kə·ḇō·ḏōw — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page