4936. συντρέχω (suntrechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4936. συντρέχω (suntrechó) — 3 Occurrences

Mark 6:33 V-AIA-3P
GRK: τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ
NAS: recognized [them] and ran there
KJV: him, and ran afoot thither
INT: the cities ran together there and

Acts 3:11 V-AIA-3S
GRK: τὸν Ἰωάννην συνέδραμεν πᾶς ὁ
NAS: the people ran together to them at the so-called
KJV: all the people ran together unto them
INT: John ran together all the

1 Peter 4:4 V-PPA-GMP
GRK: ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς
NAS: they are surprised that you do not run with [them] into the same
KJV: that ye run not
INT: they think it strange not running with [them] of you to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page