λυθήσονται
Englishman's Concordance
λυθήσονται (lythēsontai) — 1 Occurrence

2 Peter 3:12 V-FIP-3P
GRK: οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα
NAS: the heavens will be destroyed by burning,
KJV: being on fire shall be dissolved, and
INT: [the] heavens being on fire will be dissolved and [the] elements

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page