καταργῆσαι
Englishman's Concordance
καταργῆσαι (katargēsai) — 1 Occurrence

Galatians 3:17 V-ANA
GRK: εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: by God, so as to nullify the promise.
KJV: the promise of none effect.
INT: so as to nullify the promise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page