Ἀκύλας
Englishman's Concordance
Ἀκύλας (Akylas) — 3 Occurrences

Acts 18:18 N-NMS
GRK: Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας κειράμενος ἐν
NAS: and with him were Priscilla and Aquila. In Cenchrea
KJV: and Aquila; having shorn
INT: Priscilla and Aquila having shaved in

Acts 18:26 N-NMS
GRK: Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας προσελάβοντο αὐτὸν
NAS: But when Priscilla and Aquila heard
KJV: whom when Aquila and Priscilla
INT: Priscilla and Aquila they took to [them] him

1 Corinthians 16:19 N-NMS
GRK: κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα
NAS: greet you. Aquila and Prisca
KJV: salute you. Aquila and Priscilla
INT: [the] Lord much Aquila and Prisca

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page