2 Timothy 3
Estonian: Genesis and NT

1Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. 2Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, 3südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad, 4petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad, 5kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale. 6Sest nende seas on ka mõned, kes poetuvad majadesse ja võtavad oma võrku pattudega koormatud ja mõnesuguste himudega aetavaid naisterahvaid, 7kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele. 8Aga otsekui Jannes ja Jambres hakkasid vastu Moosesele, nõnda hakkavad need vastu tõele; nad on inimesed, kes on arust ära ega pea paika usu poolest. 9Aga nad ei saa ka mitte enam kaugele, sest nende hullustus saab kõigile avalikuks, nagu ka nondega sündis.

10Ent sina oled järginud mind minu õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatlikkuses, 11tagakiusamistes, kannatamistes, mis said mulle osaks Antiookias, Ikoonionis, Lüstras; milliseid tagakiusamisi ma kannatasin ja millest kõigist mind päästis Issand. 12Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. 13Aga kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, eksitades teisi ja eksides. 14Ent sina jää sellesse, mida oled õppinud ja milles oled kindel, sest sa tead, kellelt sa selle oled õppinud; 15ja et sina lapsest saadik tunned pühi kirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. 16Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, 17et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud.

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page