Mamaias
Jump to: Smith'sISBEThesaurusLibrarySubtopicsTerms
International Standard Bible Encyclopedia
MAMAIAS

ma-ma'-yas.

See SAMAIAS, (3).

Library

Later Greek Versions.
... hekte ermeneia estin he en pithois heuretheisa, kai haute kekrummene, epi Alexandrou
tou Mamaias paidos en Nikopolei te pros Aktion hupo Origenous gnorimon. ...
/.../chapter ii later greek versions.htm

Smith's Bible Dictionary
Mamaias

apparently the same with SHEMAIAH in (Ezra 8:16)

Thesaurus
Mamaias
Mamaias. Maltreated, Mamaias. Mamdai . Int. Standard Bible Encyclopedia MAMAIAS.
ma-ma'-yas. See SAMAIAS, (3). Maltreated, Mamaias. Mamdai . ...
/m/mamaias.htm - 6k

Mamdai

/m/mamdai.htm - 6k

Maltreated (2 Occurrences)

/m/maltreated.htm - 7k

Samaias
... commissioned to obtain from Loddeus, the captain, men to execute the priest's office
(1 Esdras 8:44) = "Shemaiah" in Ezra 8:16 (the King James Version Mamaias...
/s/samaias.htm - 7k

Subtopics

Mamaias

Related Terms

Mamdai

Maltreated (2 Occurrences)

Samaias

Links
Bible ConcordanceBible DictionaryBible EncyclopediaTopical BibleBible Thesuarus
Maltreated
Top of Page
Top of Page