Eddias
Jump to: ISBEThesaurusSubtopicsTerms
International Standard Bible Encyclopedia
EDDIAS

ed-i'-as.

See IEDDIAS.

Thesaurus
Eddias
Eddias. Edar, Eddias. Eddinus . Int. Standard Bible Encyclopedia EDDIAS.
ed-i'-as. See IEDDIAS. Edar, Eddias. Eddinus . Reference Bible.
/e/eddias.htm - 6k

Ieddias
... IEDDIAS. yed-i'-as, i-ed-i'-as, the King James Version Eddias (Ieddias): One who
agreed to put away his foreign wife (1 Esdras 9:26); called also "Jezeias.". ...
/i/ieddias.htm - 6k

Eddinus

/e/eddinus.htm - 6k

Edar (1 Occurrence)

/e/edar.htm - 7k

Subtopics

Eddias

Related Terms

Ieddias

Eddinus

Edar (1 Occurrence)

Links
Bible ConcordanceBible DictionaryBible EncyclopediaTopical BibleBible Thesuarus
Edar
Top of Page
Top of Page