Første Mosebog 5

<< Første Mosebog 5 >>
Genesis 5 Danish
 

1Dette er Adams Slægtebog. Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; 2som Mand og Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet »Menneske«, da de blev skabt. 3Da Adam havde levet i 130 Aar, avlede han en Søn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set; 4og efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 Aar og avlede Sønner og Døtre; 5saaledes blev hans fulde Levetid 930 Aar, og derpaa døde han. 6Da Set havde levet 105 Aar, avlede han Enosj; 7og efter at Set havde avlet Enosj, levede han 807 Aar og avlede Sønner og Døtre; 8saaledes blev Sets fulde Levetid 912 Aar, og derpaa døde han. 9Da Enosj havde levet 90 Aar, avlede han Kenan; 10og efter at Enosj havde avlet Kenan, levede han 815 Aar og avlede Sønner og Døtre; 11saaledes blev Enosj's fulde Levetid 905 Aar, og derpaa døde han. 12Da Kenan havde levet 70 Aar, avlede han Mahalal'el; 13og efter at Kenan havde avlet Mahalal'el, levede han 840 Aar og avlede Sønner og Døtre; 14saaledes blev Kenans fulde Levetid 910 Aar, og derpaa døde han. 15Da Mahalal'el havde levet 65 Aar, avlede han Jered; 16og efter at Mahalal'el havde avlet Jered, levede han 830 Aar og avlede Sønner og Døtre; 17saaledes blev Mahalal'els fulde Levetid 895 Aar, og derpaa døde han. 18Da Jered havde levet 162 Aar, avlede han Enok; 19og efter at Jered havde avlet Enok, levede han 800 Aar og avlede Sønner og Døtre; 20saaledes blev Jereds fulde Levetid 962 Aar, og derpaa døde han. 21Da Enok havde levet 65 Aar, avlede han Metusalem, 22og Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 Aar og avlede Sønner og Døtre; 23saaledes blev Enoks fulde Levetid 365 Aar; 24og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham. 25Da Metusalem havde levet 187 Aar, avlede han Lemek; 26og efter at Metusalem havde avlet Lemek, levede han 782 Aar og avlede Sønner og Døtre; 27saaledes blev Metusalems fulde Levetid 969 Aar, og derpaa døde han. 28Da Lemek havde levet 182 Aar, avlede han en Søn, 29som han gav Navnet Noa, idet, han sagde: »Han skal skaffe os Trøst i vort møjefulde Arbejde med Jorden, som HERREN har forbandet.« 30Og efter at Lemek havde avlet Noa, levede han 595 Aar og avlede Sønner og Døtre; 31saaledes blev Lemeks fulde Levetid 777 Aar, og derpaa døde han. 32Da Noa var 500 Aar gammel, avlede han Sem, Kam og Jafet.


<< Genesis 5 >>

Det Nye Testamente 1907
Det Gamle Testamente 1931
Ulrik Sandborg-Petersen, Emergence.dk

Bible Hub