Наум 1
Bulgarian
1Наложеното пророчество против Ниневия. Книгата на видението на елкусеанина Наум.

2Господ е ревнив Бог, Който отплаща; Господ въздава и се гневи; Господ отдава възмездие на противниците Си, И пази [гняв] за враговете си.

3Господ е дълготърпелив, и велик в сила, И никак няма да обезвини [нечестивия]; Пътят на Господа е във вихрушка и буря, И облаците са праха на нозете Му,

4Смъмрюва морето, и го изсушава, И пресушава всичките реки; Васан и Кармил повяхват, И ливанският цвят се изнурява.

5Планините треперят от Него, И хълмовете се разтопяват; А земята се раздвижва от присъствието Му, Да! светът и всичките му жители.

6Кой може да устои пред негодуванието Му? И кой може да застане, когато пламне гневът Му? Когато яростта Му се излива като огън, Скалите се разпадат пред Него.

7Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, И познава уповаващите на него.

8Но с потопно наводнение Ще направи пълно разорение на мястото на [Ниневия], И ще прогони враговете Си в тъмнината.

9Какво се съвещавате против Господа? Той ще направи пълно разорение, Тъй щото бедствие няма да [ви] нападне втори път.

10Защото, сплетени ако и да са като тръни, И като че ли измокрени от питието си, Те ще бъдат съвършено погълнати като суха слама.

11От тебе излезе един, Който измисля зло против Господа, И намерява нечестие.

12Така казва Господ: Ако и да са в пълната си сила, и при това мнозина, Пак ще бъдат посечени, когато замине той; А тебе ако и да те наскърбих, Няма вече да те наскърбявам.

13Още сега ще строша хомота му от тебе, И ще разкъсам връзките ти.

14Но за тебе, [Ниневио], Господ даде заповед Да се не посее вече [потомство] с твоето име; От капището на боговете ти ще изсека ваяните и леяните [идоли]; Ще [го] направя твой гроб, защото си скверен.

15Ето върху планините Нозете на онзи, който благовествува, Който проповядва мир! Празнувай, Юдо, празниците си, Изпълнявай обреците си; Защото нечестивият няма вече да замине през тебе, Като е съвсем отсечен.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Micah 7
Top of Page
Top of Page