Осия 14
Bulgarian
1Израилю, върни се при Господа твоя Бог, Защото си паднал чрез беззаконието си.

2Вземете със себе си думи и върнете се при Господа; Речете му: Отнеми всяко [наше] беззаконие, И приеми благата ни; Така ще отдадем благодарствени приноси от устните си.

3Асур няма да ни избави; Ние няма да яздим на коне; И няма вече да речем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове; Защото у Тебе сирачето намира милост.

4Аз ще изцеля отстъплението им, Ще ги възлюбя доброволно, Защото гневът Ми се отвърна от него.

5Аз ще бъда като роса на Израиля; Той ще процъфти като крем, И ще простре корените си като ливанско [дърво].

6Клоновете му ще се разпространят; Славата му ще бъде като маслина, И благоуханието му като Ливан.

7Които живеят под сянката му Изново ще се съживят като жито И ще процъфтят като лоза; Дъхът му ще бъде като ливанско вино.

8Ефреме, какво имаш вече [да се оплакваш] от идолите [си]? Аз го чух, и ще го пазя; Аз му съм като вечнозелена елха; От Мене е твоят плод.

9Кой е мъдър та да разбере тия неща? [Кой е] разумен та да ги познае? Защото пътищата Господни са прави, И праведните ще ходят по тях, А престъпниците ще паднат в тях.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Hosea 13
Top of Page
Top of Page