Агей 2
Bulgarian
1В седмия [месец], на двадесет и първия [ден] от месеца, Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече: 2Говори сега на управителя на Юда Зоровавел Салатииловия син, и на великия свещеник Исуса Иоседековия син, и на оцелелите люде, като кажеш: 3Кой остава между вас, който е видял тоя дом в предишната му слава? А какъв го виждате сега? Не е ли такъв [дом] в очите ви като нищо? 4Но ободри се сега, Зоровавелю, казва Господ: и ободри се, ти велики свещениче, Исусе сине Иоседеков; и ободрете се, всички люде на тая земя, казва Господ, и работете; защото Аз съм с вас, казва Господ на Силите. 5Според думата на завета ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се. 6Защото така казва Господ на Силите: Още веднъж, след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата. 7Ще разтърся и всичките народи; и отбраните неща на всичките народи ще дойдат; и Аз ще изпълня тоя дом със слава, казва Господ на Силите. 8Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите. 9Последната слава на тоя дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на Силите; и на това място ще дам мир, казва Господ на Силите.

10На двадесет и четвъртия [ден] от деветия [месец], във втората година на Дария, Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече: 11Така казва Господ на Силите: Попитай сега свещениците относно закона, като кажеш: 12Ако носи някой осветено месо в полата на дрехата си, и с полата допре хляб, или вариво, или вино, или дървено масло, или какво да било ястие, това ще се освети ли? И свещениците в отговор рекоха: Няма [да се освети]. 13Тогава рече Агей: Ако някой, който е нечист от мъртво тяло, се допре до някое от тия неща, ще стане ли то нечисто? И свещениците в отговор рекоха: Ще стане нечисто. 14Тогава Агей отговаряйки рече: Така са тия люде, и така е тоя народ, пред Мене, казва Господ, така е и всяко дело на ръцете им; и каквото принасят там е нечисто. 15И сега, ви моля, размислете [как беше] в миналото до днес, преди да е бил положен камък върху камък в Господния храм: 16През цялото това време, когато някой отидеше при един куп, [който е бил] от двадесет [мери], те излязоха само десет; когато отидеше при лина за да източи петдесет [мери], имаше само двадесет; 17поразих ви с изсушителен вятър, с мана, и с град във всичките дела на ръцете ви; но вие не [се обърнахте] към Мене, казва Господ. 18Но сега, размислете [как ще бъде] от днес нататък,- от двадесет и четвъртия ден на деветия [месец],- от деня, когато се положи основата на Господния храм,- размислете го: 19Е ли още посеяното в житницата? При това лозата, смоковницата, нарът, и маслината още не са родили плод; [обаче], от днес ще ви благословя.

20И Господното слово дойде втори път към Агея на двадесет и четвъртия [ден] от месеца и рече: 21Говори на управителя на Юда Зоровавел, като кажеш: Аз ще разтреса небето и земята; 22Ще прекатуря престола на царствата, И ще съборя силата на царствата на народите; Ще прекатуря колесниците и ония, които се возят на тях; И конете и ездачите им ще паднат Всеки от меча на брата си. 23В оня ден казва Господ на Силите, Ще взема тебе, служителю мой Зоровавелю сине Салатиилов, казва Господ, И ще те положа като печат; Защото те избрах, казва Господ на Силите.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Haggai 1
Top of Page
Top of Page