Изход 31
Bulgarian
1Пак говори Господ на Моисея, казвайки: 2Виж, Аз повиках на име Веселеила сина на Урия, Оровия син, от Юдовото племе; 3и изпълних го с Божия дух, в мъдрост, в разум, в знание и във всякакво изкуство; 4за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, 5и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва, за изработването на всякаква работа. 6И, ето, с него Аз определих Елиава, Ахисамахов син, от Дановото племе; и на всеки който е с мъдро сърце, Аз турих мъдрост в сърцето му, за да направят всичко що съм ти заповядал: 7шатъра за срещане, ковчега [за плочите] на свидетелството, умилостивилището, което е над него, и всичките принадлежности на шатъра, 8трапезата и приборите й, чистозлатния светилник с всичките му прибори, и кадилния олтар, 9олтара за всеизгарянето с всичките му прибори, и умивалника с подложката му; 10служебните одежди, светите одежди на свещеника Аарона, и одеждите на синовете му, за да свещенодействуват; 11мирото за помазване, и темяна за благоуханното кадене за светилището; според всичко, що съм ти заповядал, да го направят.

12Господ говори още на Моисея, казвайки: 13Говори тъй също на израилтяните, казвайки: Съботите Ми непременно да пазите; защото това е знак между Мене и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам. 14Прочее, да пазите съботата, защото ви е света: който я оскверни непременно да се умъртви; защото всеки, който работи в нея, тоя човек да се изтреби изсред людете си. 15Шест дена да се работи, а седмият ден е събота за света почивка, света Господу; всеки, който работи в съботния ден, непременно да се умъртви. 16Прочее, израилтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет. 17То е знак между Мене и израилтяните за винаги; защото в шест дена направи Господ небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои.

18И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, [Господ] му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Exodus 30
Top of Page
Top of Page