4 Царе 24
Bulgarian
1В неговите дни възлезе вавилонският цар Навуходоносор; и Иоаким му стана подчинен за три години; сетне се отметна и въстана против него. 2Но Господ прати против него халдейските чети, сирийските чети, моавските чети и четите на амонците, и прати ги против Юда за да го съкрушат, според словото, което Господ говори чрез слугите Си пророците. 3Наистина по заповед от Господа стана това на Юда, за да го отхвърли от лицето Си поради греховете на Манасия, според всичко що бе извършил, 4а още поради невинната кръв, която бе пролял, като напълни Ерусалим с невинна кръв, така че Господ отказа да [му] прости. 5А останалите дела на Иоакима, и всичко що извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Юдовите царе?

6И Иоаким заспа с баща си; и вместо него се възцари син му Иоахин. 7И египетският цар не излезе вече от земята си, защото вавилонският цар бе превзел всичко, което [принадлежеше] на египетския цар, от египетската река до реката Евфрат.

8Иоахин бе осемнадесет години на възраст, когато се възцари, и царува три месеца в Ерусалим; а името на майка му бе Неуста, дъщеря на Елнатана от Ерусалим. 9Той върши зло пред Господа, съвсем както бе направил баща му.

10В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносора възлязоха против Ерусалим та обсадиха града. 11И докато слугите му го обсаждаха, вавилонският цар Навуходоносор дойде до града; 12и Юдовият цар Иоахин излезе към вавилонския цар, той, майка му, слугите му, началниците му и скопците му; и вавилонският цар го хвана в осмата година на царуването си. 13И той отнесе от там всичките съкровища на Господния дом и съкровищата на царската къща, и съсече всичките златни вещи в Господния храм, които Израилевия цар Соломон беше направил, според както Господ беше казал. 14И пресели целия Ерусалим, всичките първенци и всичките юначни мъже, десет хиляди пленници, и всичките дърводелци и ковачи; останаха само по-сиромашката част от людете на земята.

15Пресели Иоахима във Вавилон; и заведе пленници от Ерусалим във Вавилон майката на царя, жените на царя, скопците на [царя] и първенците от земята. 16Всичките юначни мъже- седем хиляди души, и дърводелците и ковачите- хиляда души, всичките храбри войници,- тях вавилонският цар заведе пленници във Вавилон.

17И вавилонският цар постави чича си Матания цар вместо него, като промени името му на Седекия.

18Седекия бе двадесет и една година на възраст, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна. 19Той върши зло пред Господа, съвсем както беше направил Иоаким. 20Защото от гнева на Господа, който [пламна] против Ерусалим и Юда, докато ги отхвърли от лицето Си, [стана, че] Седекия въстана против вавилонския цар.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Kings 23
Top of Page
Top of Page