2 Летописи 1
Bulgarian
1Соломон, Давидовият син, се закрепи на царството си; и Господ неговият Бог бе с него и твърде много го възвеличи.

2Тогава Соломон говори на целия Израил, на хилядниците и стотниците, на съдиите и на всичките първенци от целия Израил, началниците на бащините [домове]; 3и така, Соломон и цялото общество с него, отидоха на високото място, което е в Гаваон; защото там беше Божият шатър за срещане, който Господният слуга Моисей беше направил в пустинята. 4А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириатиарим на [мястото], което му бе приготвил; защото Давид бе поставил за него шатър в Ерусалим. 5При това, медният олтар, който Везелеил, син на Урия, Оровият син, беше направил, бе там пред Господната скиния; и Соломон и обществото се обърнаха ревностно към него. 6Там отиде Соломон, при медния олтар пред Господа, който [олтар] бе пред шатъра за срещане, та принесе на него хиляда всеизгаряния.

7В същата нощ Бог се яви на Соломона и му рече: Искай какво да ти дам.

8А Соломон каза на Бога: Ти си показал голяма милост към баща ми Давида, като си ме поставил цар вместо него. 9Сега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието, [което Ти даде] на баща ми Давида; защото Ти ме направи цар над люде многочислени като праха на земята. 10Дай ми, прочее, мъдрост и разум за да се обхождам [прилично] пред тия люде; защото кой може да съди тоя Твой голям народ? 11И Бог каза на Соломона: Понеже си имал това в сърцето си, и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на ония, които те мразят, нито поиска дълъг живот, но поиска за себе си мъдрост и разум за да съдиш людете Ми, над които те направих цар, 12дават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе. 13Тогава Соломон се върна в Ерусалим от високото място, което е в Гаваон от пред шатъра за срещане; и царуваше над Израиля.

14И Соломон събра колесници и конници, и имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани по градовете за колесниците и при царя в Ерусалим. 15И царят направи среброто и златото [да изобилват] в Ерусалим като камъни, а кедрите направи по множество като полските черници. 16И за Соломона докарваха коне из Египет; кервани от царски търговци ги купуваха по стада с [определена] цена. 17А извеждаха и докарваха из Египет всяка колесница за шестстотин сребърни [сикли], и всеки кон за сто и петдесет; така също за всичките хетейски царе и за сирийските царе [конете им] се доставяха чрез тия [търговци].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 29
Top of Page
Top of Page