Psalm 134
Czech BKR

1Píseň stupňů. Ej nuž dobrořečte Hospodinu všickni služebníci Hospodinovi, kteříž stáváte v domě Hospodinově každé noci.

2Pozdvihujte rukou svých k svatyni, a dobrořečte Hospodinu, říkajíce:

3Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 133
Top of Page
Top of Page