Leviticus 25:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2232 [e]ū-zə-ra‘-tem,וּזְרַעְתֶּ֗םand you shall sowVerb
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
8141 [e]haš-šā-nāhהַשָּׁנָ֣הthe yearNoun
8066 [e]haš-šə-mî-niṯ,הַשְּׁמִינִ֔תeighthAdj
398 [e]wa-’ă-ḵal-temוַאֲכַלְתֶּ֖םand eatVerb
4480 [e]min-מִן־ofPrep
8393 [e]hat-tə-ḇū-’āhהַתְּבוּאָ֣הfruitNoun
3465 [e]yā-šān;יָשָׁ֑ן[yet] oldAdj
5704 [e]‘aḏעַ֣ד ׀untilPrep
8141 [e]haš-šā-nāhהַשָּׁנָ֣הthe yearNoun
8671 [e]hat-tə-šî-‘iṯ,הַתְּשִׁיעִ֗תninthAdj
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
935 [e]bō-wבּוֹא֙come inVerb
8393 [e]tə-ḇū-’ā-ṯāh,תְּב֣וּאָתָ֔הּthe fruitsNoun
398 [e]tō-ḵə-lūתֹּאכְל֖וּyou shall eatVerb
3465 [e]yā-šān.יָשָֽׁן׃[of] the oldAdj
Hebrew Texts
ויקרא 25:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּזְרַעְתֶּ֗ם אֵ֚ת הַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁמִינִ֔ת וַאֲכַלְתֶּ֖ם מִן־הַתְּבוּאָ֣ה יָשָׁ֑ן עַ֣ד ׀ הַשָּׁנָ֣ה הַתְּשִׁיעִ֗ת עַד־בֹּוא֙ תְּב֣וּאָתָ֔הּ תֹּאכְל֖וּ יָשָֽׁן׃

ויקרא 25:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן־התבואה ישן עד ׀ השנה התשיעת עד־בוא תבואתה תאכלו ישן׃

Links
Leviticus 25:22Leviticus 25:22 Text AnalysisLeviticus 25:22 InterlinearLeviticus 25:22 MultilingualLeviticus 25:22 TSKLeviticus 25:22 Cross ReferencesLeviticus 25:22 Bible HubLeviticus 25:22 Biblia ParalelaLeviticus 25:22 Chinese BibleLeviticus 25:22 French BibleLeviticus 25:22 German Bible

Bible Hub
Leviticus 25:21
Top of Page
Top of Page