1 Kings 9:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֤אAnd came outVerb
2438 [e]ḥî-rāmחִירָם֙HiramNoun
6865 [e]miṣ-ṣōr,מִצֹּ֔רfrom TyreNoun
7200 [e]lir-’ō-wṯלִרְאוֹת֙to seeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5892 [e]he-‘ā-rîm,הֶ֣עָרִ֔יםthe citiesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
5414 [e]nā-ṯan-נָתַן־had givenVerb
  lōwל֖וֹtoPrep
8010 [e]šə-lō-mōh;שְׁלֹמֹ֑הSolomon himNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אnot himAdv
3474 [e]yā-šə-rūיָשְׁר֖וּand they pleasedVerb
5869 [e]bə-‘ê-nāw.בְּעֵינָֽיו׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
מלכים א 9:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּצֵ֤א חִירָם֙ מִצֹּ֔ר לִרְאֹות֙ אֶת־הֶ֣עָרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר נָתַן־לֹ֖ו שְׁלֹמֹ֑ה וְלֹ֥א יָשְׁר֖וּ בְּעֵינָֽיו׃

מלכים א 9:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצא חירם מצר לראות את־הערים אשר נתן־לו שלמה ולא ישרו בעיניו׃

Links
1 Kings 9:121 Kings 9:12 Text Analysis1 Kings 9:12 Interlinear1 Kings 9:12 Multilingual1 Kings 9:12 TSK1 Kings 9:12 Cross References1 Kings 9:12 Bible Hub1 Kings 9:12 Biblia Paralela1 Kings 9:12 Chinese Bible1 Kings 9:12 French Bible1 Kings 9:12 German Bible

Bible Hub
1 Kings 9:11
Top of Page
Top of Page