Išėjimo 36

<< Išėjimo 36 >>
Exodus 36 Lithuanian
 

1Tai ėmėsi darbo Becalelis, Oholiabas ir kiti sumanūs vyrai, kuriems Viešpats davė išminties ir supratimo, kaip padaryti įvairius reikmenis šventyklai pagal visus Viešpaties nurodymus.

2Mozė pasišaukė Becalelį, Oholiabą ir visus sumanius vyrus, kurie savo noru sutiko dirbti prie šventyklos darbų. 3Mozė atidavė jiems visas aukas, kurias Izraelio vaikai atnešė šventyklos darbams. Tauta kas rytą vis dar nešė laisvos valios aukas. 4Visi sumanūs vyrai, kurie darė šventyklos darbus, atėjo nuo savo darbų ir kalbėjo Mozei: 5“Tauta aukoja daugiau negu reikia, kad įvykdytume šį Viešpaties įsakytą darbą”. 6Tada Mozė liepė paskelbti, kad nei vyras, nei moteris nieko daugiau nebeaukotų šventyklos statybai. Tada žmonės nustojo aukoti, 7nes visko, kas buvo sunešta, užteko visiems darbams padaryti ir dar liko.

8Sumanūs vyrai, kurie darė palapinę, padarė iš plonos suktų siūlų drobės ir mėlynų, raudonų ir violetinių siūlų dešimt uždangalų su išsiuvinėtais cherubų vaizdais. 9Kiekvienas jų buvo dvidešimt aštuonių uolekčių ilgio ir keturių uolekčių pločio­visi uždangalai buvo vienodo dydžio. 10Jie sujungė penkis uždangalus vieną su kitu ir likusius penkis sujungė vieną su kitu. 11Be to, padarė mėlynas kilpas vienam ir antram uždangalui, 12po penkiasdešimt kilpų, kad kilpos būtų viena prieš kitą ir uždangalai galėtų būti sukabinti. 13Nuliejo taip pat penkiasdešimt auksinių kabių, kuriomis sukabino abu uždangalus taip, kad pasidarė viena palapinė.

14Padarė ir vienuolika uždangalų iš ožkų plaukų palapinės viršui apdengti. 15Kiekvienas uždangalas buvo trisdešimties uolekčių ilgio ir keturių uolekčių pločio­visi vienuolika uždangalų buvo vienodo dydžio. 16Penkis jų sujungė į vieną, kitus šešis taip pat sujungė. 17Padarė penkiasdešimt kilpų vieno sujungto uždangalo šone ir penkiasdešimt kito šone, kad abu būtų galima sukabinti. 18Taip pat padarė ir penkiasdešimt varinių kabių, kuriomis būtų sukabinti abu sujungti uždangalai, kad susidarytų vienas uždangalas. 19Dar padarė palapinės uždangalą iš raudonai dažytų avinų kailių ir uždangalą iš opšrų kailių.

20Iš akacijos medžio padarė lentas palapinei, kad jas būtų galima pastatyti. 21Kiekviena lenta buvo dešimties uolekčių ilgio ir pusantros uolekties pločio. 22Jos turėjo po du išsikišimus, kad vieną lentą su kita būtų galima sukabinti. Taip buvo padarytos visos palapinės lentos. 23Ir padarė lentas palapinei: dvidešimt lentų šonui, atgręžtam į pietus, 24su keturiasdešimt sidabrinių pakojų­kiekviena lenta turėjo po du pakojus savo apačioje. 25Taip pat į šiaurę atgręžtam šonui buvo padaryta dvidešimt lentų 26su keturiasdešimt sidabrinių pakojų, po du pakojus kiekvienai lentai. 27Palapinės šonui, atgręžtam į vakarus, padarė šešias lentas 28ir dvi lentas palapinės kampams iš abiejų pusių. 29Jos buvo sujungtos apačioje ir viršuje ir sudarė vieną sunėrimą. Taip jis padarė abiejuose kampuose. 30Ir buvo iš viso aštuonios lentos ir šešiolika sidabrinių pakojų, po du pakojus kiekvienai lentai.

31Ir padarė užkaiščius iš akacijos medžio. Penkis užkaiščius vienos palapinės pusės lentoms, 32penkis užkaiščius kitos palapinės pusės lentoms ir penkis užkaiščius palapinės galui vakarų pusėje. 33Ir padarė vidinį užkaištį, kuris eitų per lentas nuo vieno galo iki kito. 34Aptraukė lentas auksu, nuliejo auksines grandis užkaiščiams ir užkaiščius aptraukė auksu.

35Padarė uždangą iš mėlynų, raudonų, violetinių siūlų ir plonos suktų siūlų drobės ir ant jos išsiuvinėjo cherubus. 36Jai pakabinti padarė keturis stulpus iš akacijos medžio, aptrauktus auksu, su auksiniais kabliais ir sidabriniais pakojais. 37Palapinės įėjimui padarė užuolaidą iš mėlynų, raudonų, violetinių siūlų ir plonos suktų siūlų drobės, visą išsiuvinėtą, 38ir penkis stulpus su jų kabliais. Jų pagrindus ir skersinius aptraukė auksu, bet jų penki pakojai buvo variniai.


<< Exodus 36 >>
This translation is copyrighted by the The Word of Faith Christian Fellowship, Lithuania (http://www.btz.lt/English/) -- All Rights Reserved.Online Parallel Bible