Rómaiakhoz 12

<< Rómaiakhoz 12 >>
Romans 12 Hungarian
 

1Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. 2És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

3Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. 4Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: 5Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai [vagyunk.] 6Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint [teljesítsük;] 7Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; 8Akár intõ, az intésben; az adakozó szelídségben; az elõljáró szorgalmatossággal; a könyörülõ vídámsággal [mívelje.]

9A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. 10Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelõzõk [legyetek.] 11Az igyekezetben ne [legyetek] restek; lélekben buzgók [legyetek;] az Úrnak szolgáljatok. 12A reménységben örvendezõk; a háborúságban tûrõk; a könyörgésben állhatatosak; 13A szentek szükségeire adakozók [legyetek;] a vendégszeretetet gyakoroljátok.

14Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. 15Örüljetek az örülõkkel, és sírjatok a sírókkal. 16Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban. 17Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember elõtt. 18Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. 19Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. 20Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyûjtesz az õ fejére. 21Ne gyõzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval gyõzd meg.


<< Romans 12 >>
Szent Biblia - Károli Fordítása

Bible Hub