2 Timothy 3
Indonesian Terjemahan Lama

1Perhatikanlah! Pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. 2Karena segala orang akan mengasihi dirinya sendiri, dan tamak akan uang, membesarkan dirinya, congkak, mengumat orang, durhaka kepada ibu bapanya, tiada syukur, fasik, 3tiada berpengasihan, tiada mau berdamai, menfitnahkan orang, tiada memerintahkan dirinya, garang, tiada gemar akan baik, 4pembelot, angkara, sombong, melebihkan kesukaan daripada mengasihi Allah, 5yang merupakan dirinya seperti orang beribadat, tetapi kuasa ibadat itu telah ditolakkannya, maka daripada orang itu palingkanlah dirimu. 6Karena di antara orang semacam itulah yang mencuri masuk ke dalam rumah, lalu melarikan perempuan yang bodoh-bodoh, yang sarat dengan dosanya, dipimpin oleh berbagai-bagai keinginannya, 7yang senantiasa belajar, tetapi tiada pernah sampai kepada pengenalan akan yang benar. 8Maka sama seperti Yannes dan Yamberes berlawan dengan Musa, demikianlah juga orang-orang itu melawan hal yang benar itu, yaitu orang yang rusak akalnya, dan tertolak daripada iman. 9Tetapi tiada mereka itu akan maju lagi, karena kejahilan mereka itu akan nyata kepada orang sekalian, sama seperti kejahilan kedua orang itu.

10Tetapi engkau ini sudah menurut pengajaranku, dan kelakuanku, dan tujuanku, dan imanku, dan panjang sabarku, dan kasihku, dan tekunku, 11dan segala aniaya dan sengsara yang berbagai-bagai sudah menimpa aku di Antiokhia, dan di Ikonium, dan di Listera. Alangkah banyaknya aniaya sudah aku kena, tetapi daripada sekalian itu Tuhan sudah melepaskan aku! 12Bahkan, segala orang yang hendak hidup beribadat kepada Allah di dalam Kristus Yesus akan terkena aniaya. 13Tetapi orang jahat dan penipu kelak akan bertambah-tambah jahatnya, menyesatkan dan tersesat. 14Tetapi hendaklah engkau ini tetap di dalam segala perkara yang telah engkau pelajari, dan yang telah engkau yakin, dengan mengingatkan siapa yang telah menjadi gurumu; 15dan lagi dari kecil engkau sudah mengenal akan kitab yang kudus, yang boleh memberi kepadamu akal mendatangkan selamat oleh iman akan Kristus Yesus. 16Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah berfaedah bagi pelajaran, bagi hal menyatakan yang salah, bagi hal membaiki yang rusak, dan bagi hal mengajarkan jalan yang benar, 17supaya hamba Allah itu sempurna, terlengkap bagi segala perbuatan yang baik.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page