ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1
1 Thessalonians 1 Tischendorf
1Παῦλος καί Σιλουανός καί Τιμόθεος ὁ ἐκκλησία Θεσσαλονικεύς ἐν θεός πατήρ καί κύριος Ἰησοῦς Χριστός χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη

2εὐχαριστέω ὁ θεός πάντοτε περί πᾶς ὑμεῖς μνεία ποιέω ἐπί ὁ προσευχή ἡμᾶς 3ἀδιαλείπτως μνημονεύω ὑμεῖς ὁ ἔργον ὁ πίστις καί ὁ κόπος ὁ ἀγάπη καί ὁ ὑπομονή ὁ ἐλπίς ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ἔμπροσθεν ὁ θεός καί πατήρ ἡμᾶς 4εἴδω ἀδελφός ἀγαπάω ὑπό ὁ θεός ὁ ἐκλογή ὑμεῖς 5ὅτι ὁ εὐαγγέλιον ἡμᾶς οὐ γίνομαι εἰς ὑμεῖς ἐν λόγος μόνον ἀλλά καί ἐν δύναμις καί ἐν πνεῦμα ἅγιος καί πληροφορία πολύς καθώς εἴδω οἷος γίνομαι ἐν ὑμεῖς διά ὑμεῖς 6καί ὑμεῖς μιμητής ἡμᾶς γίνομαι καί ὁ κύριος δέχομαι ὁ λόγος ἐν θλῖψις πολύς μετά χαρά πνεῦμα ἅγιος 7ὥστε γίνομαι ὑμεῖς τύπος πᾶς ὁ πιστεύω ἐν ὁ Μακεδονία καί ἐν ὁ Ἀχαΐα 8ἀπό ὑμεῖς γάρ ἐξηχέομαι ὁ λόγος ὁ κύριος οὐ μόνον ἐν ὁ Μακεδονία καί ἐν ὁ Ἀχαΐα ἀλλά ἐν πᾶς τόπος ὁ πίστις ὑμεῖς ὁ πρός ὁ θεός ἐξέρχομαι ὥστε μή χρεία ἔχω ἡμᾶς λαλέω τὶς 9αὐτός γάρ περί ἡμᾶς ἀπαγγέλλω ὁποῖος εἴσοδος ἔχω πρός ὑμεῖς καί πῶς ἐπιστρέφω πρός ὁ θεός ἀπό ὁ εἴδωλον δουλεύω θεός ζάω καί ἀληθινός 10καί ἀναμένω ὁ υἱός αὐτός ἐκ ὁ οὐρανός ὅς ἐγείρω ἐκ ὁ νεκρός Ἰησοῦς ὁ ῥύομαι ἡμᾶς ἐκ ὁ ὀργή ὁ ἔρχομαι

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Colossians 4
Top of Page
Top of Page