Psalm 26:6
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אֶרְחַ֣ץ בְּנִקָּיֹ֣ון כַּפָּ֑י וַאֲסֹבְבָ֖ה אֶת־מִזְבַּחֲךָ֣ יְהוָֽה׃

WLC (Consonants Only)
ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את־מזבחך יהוה׃

Aleppo Codex
ו ארחץ בנקיון כפי  ואסבבה את-מזבחך יהוה


Links
Psalm 26:6Psalm 26:6 NIVPsalm 26:6 NLTPsalm 26:6 ESVPsalm 26:6 NASBPsalm 26:6 KJVPsalm 26:6 Bible AppsPsalm 26:6 Biblia ParalelaPsalm 26:6 Chinese BiblePsalm 26:6 French BiblePsalm 26:6 German Bible

Bible Hub
Psalm 26:5
Top of Page
Top of Page