Numbers 34:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4294 [e]וּלְמַטֵּ֥ה
ū-lə-maṭ-ṭêh
And from the tribeConj-w, Prep-l | N-msc
1121 [e]בְנֵי־
ḇə-nê-
of the sonsN-mpc
836 [e]אָשֵׁ֖ר
’ā-šêr
of AsherN-proper-ms
5387 [e]נָשִׂ֑יא
nā-śî;
a leaderN-ms
282 [e]אֲחִיה֖וּד
’ă-ḥî-hūḏ
AhihudN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
8015 [e]שְׁלֹמִֽי׃
šə-lō-mî.
of ShelomiN-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 34:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְמַטֵּ֥ה בְנֵי־אָשֵׁ֖ר נָשִׂ֑יא אֲחִיה֖וּד בֶּן־שְׁלֹמִֽי׃

במדבר 34:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולמטה בני־אשר נשיא אחיהוד בן־שלמי׃

במדבר 34:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולמטה בני־אשר נשיא אחיהוד בן־שלמי׃

במדבר 34:27 Hebrew Bible
ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Of the tribe of the sons of Asher a leader, Ahihud the son of Shelomi.

King James Bible
And the prince of the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of Shelomi.

Holman Christian Standard Bible
Ahihud son of Shelomi, a leader from the tribe of Asher;
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 34:27Numbers 34:27 NIVNumbers 34:27 NLTNumbers 34:27 ESVNumbers 34:27 NASBNumbers 34:27 KJVNumbers 34:27 Bible AppsNumbers 34:27 Biblia ParalelaNumbers 34:27 Chinese BibleNumbers 34:27 French BibleNumbers 34:27 German BibleBible Hub
Numbers 34:26
Top of Page
Top of Page