Numbers 32:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1129 [e]בְּנֽוּ־
bə-nū-
BuildV-Qal-Imp-mp
  לָכֶ֤ם
lā-ḵem
to youPrep | 2mp
5892 [e]עָרִים֙
‘ā-rîm
citiesN-fp
2945 [e]לְטַפְּכֶ֔ם
lə-ṭap-pə-ḵem,
for your little onesPrep-l | N-msc | 2mp
1448 [e]וּגְדֵרֹ֖ת
ū-ḡə-ḏê-rōṯ
and foldsConj-w | N-fp
6792 [e]לְצֹנַאֲכֶ֑ם
lə-ṣō-na-’ă-ḵem;
for your sheepPrep-l | N-msc | 2mp
3318 [e]וְהַיֹּצֵ֥א
wə-hay-yō-ṣê
and what has proceededConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-ms
6310 [e]מִפִּיכֶ֖ם
mip-pî-ḵem
out of your mouthPrep-m | N-msc | 2mp
6213 [e]תַּעֲשֽׂוּ׃
ta-‘ă-śū.
doV-Qal-Imperf-2mp

Hebrew Texts
במדבר 32:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֽוּ־לָכֶ֤ם עָרִים֙ לְטַפְּכֶ֔ם וּגְדֵרֹ֖ת לְצֹנַאֲכֶ֑ם וְהַיֹּצֵ֥א מִפִּיכֶ֖ם תַּעֲשֽׂוּ׃

במדבר 32:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בנו־לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו׃

במדבר 32:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בנו־לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו׃

במדבר 32:24 Hebrew Bible
בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Build yourselves cities for your little ones, and sheepfolds for your sheep, and do what you have promised."

King James Bible
Build you cities for your little ones, and folds for your sheep; and do that which hath proceeded out of your mouth.

Holman Christian Standard Bible
Build cities for your dependents and folds for your flocks, but do what you have promised."
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 32:16,34 And they came near to him, and said, We will build sheepfolds here …

Links
Numbers 32:24Numbers 32:24 NIVNumbers 32:24 NLTNumbers 32:24 ESVNumbers 32:24 NASBNumbers 32:24 KJVNumbers 32:24 Bible AppsNumbers 32:24 Biblia ParalelaNumbers 32:24 Chinese BibleNumbers 32:24 French BibleNumbers 32:24 German BibleBible Hub
Numbers 32:23
Top of Page
Top of Page