Numbers 27:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3651 [e]כֵּ֗ן
kên,
rightAdj-ms
1323 [e]בְּנ֣וֹת
bə-nō-wṯ
the daughtersN-fpc
6765 [e]צְלָפְחָד֮
ṣə-lā-p̄ə-ḥāḏ
of ZelophehadN-proper-ms
1696 [e]דֹּבְרֹת֒
dō-ḇə-rōṯ
speak [what is]V-Qal-Prtcpl-fp
5414 [e]נָתֹ֨ן
nā-ṯōn
surelyV-Qal-InfAbs
5414 [e]תִּתֵּ֤ן
tit-tên
you shall giveV-Qal-Imperf-2ms
  לָהֶם֙
lā-hem
themPrep | 3mp
272 [e]אֲחֻזַּ֣ת
’ă-ḥuz-zaṯ
a possessionN-fsc
5159 [e]נַחֲלָ֔ה
na-ḥă-lāh,
of inheritanceN-fs
8432 [e]בְּת֖וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
amongPrep-b | N-msc
251 [e]אֲחֵ֣י
’ă-ḥê
brothersN-mpc
1 [e]אֲבִיהֶ֑ם
’ă-ḇî-hem;
of their fatherN-msc | 3mp
5674 [e]וְהַֽעֲבַרְתָּ֛
wə-ha-‘ă-ḇar-tā
and cause to passConj-w | V-Hifil-ConjPerf-2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5159 [e]נַחֲלַ֥ת
na-ḥă-laṯ
the inheritance ofN-fsc
1 [e]אֲבִיהֶ֖ן
’ă-ḇî-hen
their fatherN-msc | 3fp
  לָהֶֽן׃
lā-hen.
to themPrep | 3fp

Hebrew Texts
במדבר 27:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֵּ֗ן בְּנֹ֣ות צְלָפְחָד֮ דֹּבְרֹת֒ נָתֹ֨ן תִּתֵּ֤ן לָהֶם֙ אֲחֻזַּ֣ת נַחֲלָ֔ה בְּתֹ֖וךְ אֲחֵ֣י אֲבִיהֶ֑ם וְהַֽעֲבַרְתָּ֛ אֶת־נַחֲלַ֥ת אֲבִיהֶ֖ן לָהֶֽן׃

במדבר 27:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את־נחלת אביהן להן׃

במדבר 27:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את־נחלת אביהן להן׃

במדבר 27:7 Hebrew Bible
כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The daughters of Zelophehad are right in their statements. You shall surely give them a hereditary possession among their father's brothers, and you shall transfer the inheritance of their father to them.

King James Bible
The daughters of Zelophehad speak right: thou shalt surely give them a possession of an inheritance among their father's brethren; and thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them.

Holman Christian Standard Bible
What Zelophehad's daughters say is correct. You are to give them hereditary property among their father's brothers and transfer their father's inheritance to them.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 27:7Numbers 27:7 NIVNumbers 27:7 NLTNumbers 27:7 ESVNumbers 27:7 NASBNumbers 27:7 KJVNumbers 27:7 Bible AppsNumbers 27:7 Biblia ParalelaNumbers 27:7 Chinese BibleNumbers 27:7 French BibleNumbers 27:7 German BibleBible Hub
Numbers 27:6
Top of Page
Top of Page