Numbers 26:35
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]אֵ֣לֶּה
’êl-leh
ThesePro-cp
1121 [e]בְנֵי־
ḇə-nê-
[are] the sonsN-mpc
669 [e]אֶפְרַיִם֮
’ep̄-ra-yim
of EphraimN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָם֒
lə-miš-pə-ḥō-ṯām
according to their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
7803 [e]לְשׁוּתֶ֗לַח
lə-šū-ṯe-laḥ,
of ShuthelahPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֙חַת֙
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
8364 [e]הַשֻּׁ֣תַלְחִ֔י
haš-šu-ṯal-ḥî,
of the ShuthalhiteArt | N-proper-ms
1071 [e]לְבֶ֕כֶר
lə-ḇe-ḵer
of BecherPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
1076 [e]הַבַּכְרִ֑י
hab-baḵ-rî;
of the BachritesArt | N-proper-ms
8465 [e]לְתַ֕חַן
lə-ṯa-ḥan
of TahanPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
8470 [e]הַֽתַּחֲנִֽי׃
hat-ta-ḥă-nî.
of the TahaniteArt | N-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 26:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֣לֶּה בְנֵי־אֶפְרַיִם֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְשׁוּתֶ֗לַח מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַשֻּׁ֣תַלְחִ֔י לְבֶ֕כֶר מִשְׁפַּ֖חַת הַבַּכְרִ֑י לְתַ֕חַן מִשְׁפַּ֖חַת הַֽתַּחֲנִֽי׃

במדבר 26:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה בני־אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני׃

במדבר 26:35 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אלה בני־אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני׃

במדבר 26:35 Hebrew Bible
אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
These are the sons of Ephraim according to their families: of Shuthelah, the family of the Shuthelahites; of Becher, the family of the Becherites; of Tahan, the family of the Tahanites.

King James Bible
These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.

Holman Christian Standard Bible
These were Ephraim's descendants by their clans: the Shuthelahite clan from Shuthelah; the Becherite clan from Becher; the Tahanite clan from Tahan.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 26:35Numbers 26:35 NIVNumbers 26:35 NLTNumbers 26:35 ESVNumbers 26:35 NASBNumbers 26:35 KJVNumbers 26:35 Bible AppsNumbers 26:35 Biblia ParalelaNumbers 26:35 Chinese BibleNumbers 26:35 French BibleNumbers 26:35 German BibleBible Hub
Numbers 26:34
Top of Page
Top of Page