Numbers 26:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
The sonsN-mpc
1410 [e]גָד֮
ḡāḏ
of GadN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָם֒
lə-miš-pə-ḥō-ṯām
according to their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
6827 [e]לִצְפ֗וֹן
liṣ-p̄ō-wn,
of were] ZephonPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֙חַת֙
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
6831 [e]הַצְּפוֹנִ֔י
haṣ-ṣə-p̄ō-w-nî,
of the ZephonitesArt | Adj-ms
2291 [e]לְחַגִּ֕י
lə-ḥag-gî
[of] HaggiPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
2291 [e]הַֽחַגִּ֑י
ha-ḥag-gî;
of the HaggitesArt | N-proper-ms
7764 [e]לְשׁוּנִ֕י
lə-šū-nî
[of] ShuniPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
7765 [e]הַשּׁוּנִֽי׃
haš-šū-nî.
of the ShuniteArt | N-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 26:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י גָד֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לִצְפֹ֗ון מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַצְּפֹונִ֔י לְחַגִּ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחַגִּ֑י לְשׁוּנִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַשּׁוּנִֽי׃

במדבר 26:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני׃

במדבר 26:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני׃

במדבר 26:15 Hebrew Bible
בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Gad according to their families: of Zephon, the family of the Zephonites; of Haggi, the family of the Haggites; of Shuni, the family of the Shunites;

King James Bible
The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:

Holman Christian Standard Bible
Gad's descendants by their clans: the Zephonite clan from Zephon; the Haggite clan from Haggi; the Shunite clan from Shuni;
Treasury of Scripture Knowledge

or, Ezbon

Genesis 46:16 And the sons of Gad; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and …

Links
Numbers 26:15Numbers 26:15 NIVNumbers 26:15 NLTNumbers 26:15 ESVNumbers 26:15 NASBNumbers 26:15 KJVNumbers 26:15 Bible AppsNumbers 26:15 Biblia ParalelaNumbers 26:15 Chinese BibleNumbers 26:15 French BibleNumbers 26:15 German BibleBible Hub
Numbers 26:14
Top of Page
Top of Page