Nehemiah 7:45
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7778 [e]הַשֹּֽׁעֲרִ֗ים
haš-šō-‘ă-rîm,
The gatekeepersArt | N-mp
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
7967 [e]שַׁלּ֤וּם
šal-lūm
of ShallumN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
333 [e]אָטֵר֙
’ā-ṭêr
of AterN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
2929 [e]טַלְמֹ֣ן
ṭal-mōn
of TalmonN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
6126 [e]עַקּ֔וּב
‘aq-qūḇ,
of AkkubN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
2410 [e]חֲטִיטָ֖א
ḥă-ṭî-ṭā
of HatitaN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
7630 [e]שֹׁבָ֑י
šō-ḇāy;
of ShobaiN-proper-ms
3967 [e]מֵאָ֖ה
mê-’āh
a hundredNumber-fs
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֥ים
šə-lō-šîm
thirtyNumber-cp
8083 [e]וּשְׁמֹנָֽה׃
ū-šə-mō-nāh.
and eightConj-w | Number-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
נחמיה 7:45 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַשֹּֽׁעֲרִ֗ים בְּנֵֽי־שַׁלּ֤וּם בְּנֵֽי־אָטֵר֙ בְּנֵֽי־טַלְמֹ֣ן בְּנֵֽי־עַקּ֔וּב בְּנֵ֥י חֲטִיטָ֖א בְּנֵ֣י שֹׁבָ֑י מֵאָ֖ה שְׁלֹשִׁ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃ ס

נחמיה 7:45 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
השערים בני־שלום בני־אטר בני־טלמן בני־עקוב בני חטיטא בני שבי מאה שלשים ושמנה׃ ס

נחמיה 7:45 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
השערים בני־שלום בני־אטר בני־טלמן בני־עקוב בני חטיטא בני שבי מאה שלשים ושמנה׃ ס

נחמיה 7:45 Hebrew Bible
השערים בני שלום בני אטר בני טלמן בני עקוב בני חטיטא בני שבי מאה שלשים ושמנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The gatekeepers: the sons of Shallum, the sons of Ater, the sons of Talmon, the sons of Akkub, the sons of Hatita, the sons of Shobai, 138.

King James Bible
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.

Holman Christian Standard Bible
The gatekeepers included: Shallum's descendants, Ater's descendants, Talmon's descendants, Akkub's descendants, Hatita's descendants, Shobai's descendants138.
Treasury of Scripture Knowledge

The porters

1 Chronicles 26:1-32 Concerning the divisions of the porters: Of the Korhites was Meshelemiah …

Ezra 2:42 The children of the porters: the children of Shallum, the children …

Links
Nehemiah 7:45Nehemiah 7:45 NIVNehemiah 7:45 NLTNehemiah 7:45 ESVNehemiah 7:45 NASBNehemiah 7:45 KJVNehemiah 7:45 Bible AppsNehemiah 7:45 Biblia ParalelaNehemiah 7:45 Chinese BibleNehemiah 7:45 French BibleNehemiah 7:45 German BibleBible Hub
Nehemiah 7:44
Top of Page
Top of Page