Leviticus 21:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
490 [e]אַלְמָנָ֤ה
’al-mā-nāh
A widowN-fs
1644 [e]וּגְרוּשָׁה֙
ū-ḡə-rū-šāh
or a divorced womanConj-w | V-Qal-QalPassPrtcpl-fs
2491 [e]וַחֲלָלָ֣ה
wa-ḥă-lā-lāh
or a defiled womanConj-w | Adj-fs
2181 [e]זֹנָ֔ה
zō-nāh,
[or] a harlotN-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
428 [e]אֵ֖לֶּה
’êl-leh
thesePro-cp
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
3947 [e]יִקָּ֑ח
yiq-qāḥ;
he shall marryV-Qal-Imperf-3ms
3588 [e]כִּ֛י
-Conj
518 [e]אִם־
’im-
butConj
1330 [e]בְּתוּלָ֥ה
bə-ṯū-lāh
a virginN-fs
5971 [e]מֵעַמָּ֖יו
mê-‘am-māw
of his own peoplePrep-m | N-mpc | 3ms
3947 [e]יִקַּ֥ח
yiq-qaḥ
he shall takeV-Qal-Imperf-3ms
802 [e]אִשָּֽׁה׃
’iš-šāh.
as wifeN-fs

Hebrew Texts
ויקרא 21:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַלְמָנָ֤ה וּגְרוּשָׁה֙ וַחֲלָלָ֣ה זֹנָ֔ה אֶת־אֵ֖לֶּה לֹ֣א יִקָּ֑ח כִּ֛י אִם־בְּתוּלָ֥ה מֵעַמָּ֖יו יִקַּ֥ח אִשָּֽׁה׃

ויקרא 21:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלמנה וגרושה וחללה זנה את־אלה לא יקח כי אם־בתולה מעמיו יקח אשה׃

ויקרא 21:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אלמנה וגרושה וחללה זנה את־אלה לא יקח כי אם־בתולה מעמיו יקח אשה׃

ויקרא 21:14 Hebrew Bible
אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'A widow, or a divorced woman, or one who is profaned by harlotry, these he may not take; but rather he is to marry a virgin of his own people,

King James Bible
A widow, or a divorced woman, or profane, or an harlot, these shall he not take: but he shall take a virgin of his own people to wife.

Holman Christian Standard Bible
He is not to marry a widow, a divorced woman, or one defiled by prostitution. He is to marry a virgin from his own people,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Leviticus 21:14Leviticus 21:14 NIVLeviticus 21:14 NLTLeviticus 21:14 ESVLeviticus 21:14 NASBLeviticus 21:14 KJVLeviticus 21:14 Bible AppsLeviticus 21:14 Biblia ParalelaLeviticus 21:14 Chinese BibleLeviticus 21:14 French BibleLeviticus 21:14 German BibleBible Hub
Leviticus 21:13
Top of Page
Top of Page