Judges 6:35
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4397 [e]וּמַלְאָכִים֙
ū-mal-’ā-ḵîm
And messengersConj-w | N-mp
7971 [e]שָׁלַ֣ח
šā-laḥ
he sentV-Qal-Perf-3ms
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
throughout allPrep-b | N-msc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֔ה
mə-naš-šeh,
ManassehN-proper-ms
2199 [e]וַיִזָּעֵ֥ק‪‬‪‬
way-yiz-zā-‘êq
and gatheredConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
1571 [e]גַּם־
gam-
alsoConj
1931 [e]ה֖וּא
hePro-3ms
310 [e]אַחֲרָ֑יו
’a-ḥă-rāw;
behind himPrep | 3ms
4397 [e]וּמַלְאָכִ֣ים
ū-mal-’ā-ḵîm
and messengersConj-w | N-mp
7971 [e]שָׁלַ֗ח
šā-laḥ,
He sentV-Qal-Perf-3ms
836 [e]בְּאָשֵׁ֤ר
bə-’ā-šêr
to AsherPrep-b | N-proper-ms
2074 [e]וּבִזְבֻלוּן֙
ū-ḇiz-ḇu-lūn
and ZebulunConj-w, Prep-b | N-proper-ms
5321 [e]וּבְנַפְתָּלִ֔י
ū-ḇə-nap̄-tā-lî,
and NaphtaliConj-w, Prep-b | N-proper-ms
5927 [e]וַֽיַּעֲל֖וּ
way-ya-‘ă-lū
and they came upConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7125 [e]לִקְרָאתָֽם׃
liq-rā-ṯām.
to meet themPrep-l | V-Qal-Inf | 3mp

Hebrew Texts
שופטים 6:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַלְאָכִים֙ שָׁלַ֣ח בְּכָל־מְנַשֶּׁ֔ה וַיִּזָּעֵ֥ק גַּם־ה֖וּא אַחֲרָ֑יו וּמַלְאָכִ֣ים שָׁלַ֗ח בְּאָשֵׁ֤ר וּבִזְבֻלוּן֙ וּבְנַפְתָּלִ֔י וַֽיַּעֲל֖וּ לִקְרָאתָֽם׃

שופטים 6:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומלאכים שלח בכל־מנשה ויזעק גם־הוא אחריו ומלאכים שלח באשר ובזבלון ובנפתלי ויעלו לקראתם׃

שופטים 6:35 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומלאכים שלח בכל־מנשה ויזעק גם־הוא אחריו ומלאכים שלח באשר ובזבלון ובנפתלי ויעלו לקראתם׃

שופטים 6:35 Hebrew Bible
ומלאכים שלח בכל מנשה ויזעק גם הוא אחריו ומלאכים שלח באשר ובזבלון ובנפתלי ויעלו לקראתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He sent messengers throughout Manasseh, and they also were called together to follow him; and he sent messengers to Asher, Zebulun, and Naphtali, and they came up to meet them.

King James Bible
And he sent messengers throughout all Manasseh; who also was gathered after him: and he sent messengers unto Asher, and unto Zebulun, and unto Naphtali; and they came up to meet them.

Holman Christian Standard Bible
He sent messengers throughout all of Manasseh, who rallied behind him. He also sent messengers throughout Asher, Zebulun, and Naphtali, who also came to meet him.
Treasury of Scripture Knowledge

messengers

2 Chronicles 30:6-12 So the posts went with the letters from the king and his princes …

Links
Judges 6:35Judges 6:35 NIVJudges 6:35 NLTJudges 6:35 ESVJudges 6:35 NASBJudges 6:35 KJVJudges 6:35 Bible AppsJudges 6:35 Biblia ParalelaJudges 6:35 Chinese BibleJudges 6:35 French BibleJudges 6:35 German BibleBible Hub
Judges 6:34
Top of Page
Top of Page