Jeremiah 26:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
  [מיכיה]
[mî-ḵā-yāh
MicahNoun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
4320 [e](מִיכָה֙)
(mî-ḵāh
MicahN-proper-ms
 
q)
 
4183 [e]הַמּ֣וֹרַשְׁתִּ֔י
ham-mō-w-raš-tî,
of the MoreshethiteArt | N-proper-ms
1961 [e]הָיָ֣ה
hā-yāh
will becomeV-Qal-Perf-3ms
5012 [e]נִבָּ֔א
nib-bā,
prophesiedV-Nifal-Prtcpl-ms
3117 [e]בִּימֵ֖י
bî-mê
in the daysPrep-b | N-mpc
2396 [e]חִזְקִיָּ֣הוּ
ḥiz-qî-yā-hū
of HezekiahN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
and spokeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5971 [e]עַם֩
‘am
the peopleN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֨ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֜ר
lê-mōr
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3541 [e]כֹּֽה־
kōh-
thusAdv
559 [e]אָמַ֣ר ׀
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6635 [e]צְבָא֗וֹת
ṣə-ḇā-’ō-wṯ,
of hostsN-cp
6726 [e]צִיּ֞וֹן
ṣî-yō-wn
ZionN-proper-fs
7704 [e]שָׂדֶ֤ה
śā-ḏeh
[like] a fieldN-ms
2790 [e]תֵֽחָרֵשׁ֙
ṯê-ḥā-rêš
shall be plowedV-Nifal-Imperf-3fs
3389 [e]וִירוּשָׁלַ֙יִם֙
wî-rū-šā-la-yim
JerusalemConj-w | N-proper-fs
5856 [e]עִיִּ֣ים
‘î-yîm
heaps of [ruins]N-mp
1961 [e]תִּֽהְיֶ֔ה
tih-yeh,
shall becomeV-Qal-Imperf-3fs
2022 [e]וְהַ֥ר
wə-har
and the mountainConj-w | N-msc
1004 [e]הַבַּ֖יִת
hab-ba-yiṯ
of the templeArt | N-ms
1116 [e]לְבָמ֥וֹת
lə-ḇā-mō-wṯ
Like the high placesPrep-l | N-fpc
3293 [e]יָֽעַר׃
yā-‘ar.
of the forestN-ms

Hebrew Texts
ירמיה 26:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[מִיכָיָהּ כ] (מִיכָה֙ ק) הַמֹּ֣ורַשְׁתִּ֔י הָיָ֣ה נִבָּ֔א בִּימֵ֖י חִזְקִיָּ֣הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֑ה וַיֹּ֣אמֶר אֶל־כָּל־עַם֩ יְהוּדָ֨ה לֵאמֹ֜ר כֹּֽה־אָמַ֣ר ׀ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֗ות צִיֹּ֞ון שָׂדֶ֤ה תֵֽחָרֵשׁ֙ וִירוּשָׁלַ֙יִם֙ עִיִּ֣ים תִּֽהְיֶ֔ה וְהַ֥ר הַבַּ֖יִת לְבָמֹ֥ות יָֽעַר׃

ירמיה 26:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[מיכיה כ] (מיכה ק) המורשתי היה נבא בימי חזקיהו מלך־יהודה ויאמר אל־כל־עם יהודה לאמר כה־אמר ׀ יהוה צבאות ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער׃

ירמיה 26:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
[מיכיה כ] (מיכה ק) המורשתי היה נבא בימי חזקיהו מלך־יהודה ויאמר אל־כל־עם יהודה לאמר כה־אמר ׀ יהוה צבאות ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער׃

ירמיה 26:18 Hebrew Bible
מיכיה המורשתי היה נבא בימי חזקיהו מלך יהודה ויאמר אל כל עם יהודה לאמר כה אמר יהוה צבאות ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Micah of Moresheth prophesied in the days of Hezekiah king of Judah; and he spoke to all the people of Judah, saying, 'Thus the LORD of hosts has said, "Zion will be plowed as a field, And Jerusalem will become ruins, And the mountain of the house as the high places of a forest."'

King James Bible
Micah the Morasthite prophesied in the days of Hezekiah king of Judah, and spake to all the people of Judah, saying, Thus saith the LORD of hosts; Zion shall be plowed like a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of a forest.

Holman Christian Standard Bible
"Micah the Moreshite prophesied in the days of Hezekiah king of Judah and said to all the people of Judah, 'This is what the LORD of Hosts says: Zion will be plowed like a field, Jerusalem will become ruins, and the temple mount a forested hill.'
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Jeremiah 26:18Jeremiah 26:18 NIVJeremiah 26:18 NLTJeremiah 26:18 ESVJeremiah 26:18 NASBJeremiah 26:18 KJVJeremiah 26:18 Bible AppsJeremiah 26:18 Biblia ParalelaJeremiah 26:18 Chinese BibleJeremiah 26:18 French BibleJeremiah 26:18 German BibleBible Hub
Jeremiah 26:17
Top of Page
Top of Page