Ezra 2:42
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
The sonsN-mpc
7778 [e]הַשֹּֽׁעֲרִ֗ים
haš-šō-‘ă-rîm,
of the gatekeepersArt | N-mp
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
7967 [e]שַׁלּ֤וּם
šal-lūm
of ShallumN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
333 [e]אָטֵר֙
’ā-ṭêr
of AterN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
2929 [e]טַלְמ֣וֹן
ṭal-mō-wn
of TalmonN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
6126 [e]עַקּ֔וּב
‘aq-qūḇ,
of AkkubN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
2410 [e]חֲטִיטָ֖א
ḥă-ṭî-ṭā
of HatitaN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
and the sonsN-mpc
7630 [e]שֹׁבָ֑י
šō-ḇāy;
of ShobaiN-proper-ms
3605 [e]הַכֹּ֕ל
hak-kōl
[in] allArt | N-ms
3967 [e]מֵאָ֖ה
mê-’āh
a hundredNumber-fs
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֥ים
šə-lō-šîm
thirtyNumber-cp
8672 [e]וְתִשְׁעָֽה׃
wə-ṯiš-‘āh.
and nineConj-w | Number-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
עזרא 2:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י הַשֹּֽׁעֲרִ֗ים בְּנֵי־שַׁלּ֤וּם בְּנֵֽי־אָטֵר֙ בְּנֵי־טַלְמֹ֣ון בְּנֵי־עַקּ֔וּב בְּנֵ֥י חֲטִיטָ֖א בְּנֵ֣י שֹׁבָ֑י הַכֹּ֕ל מֵאָ֖ה שְׁלֹשִׁ֥ים וְתִשְׁעָֽה׃ פ

עזרא 2:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני השערים בני־שלום בני־אטר בני־טלמון בני־עקוב בני חטיטא בני שבי הכל מאה שלשים ותשעה׃ פ

עזרא 2:42 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני השערים בני־שלום בני־אטר בני־טלמון בני־עקוב בני חטיטא בני שבי הכל מאה שלשים ותשעה׃ פ

עזרא 2:42 Hebrew Bible
בני השערים בני שלום בני אטר בני טלמון בני עקוב בני חטיטא בני שבי הכל מאה שלשים ותשעה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of the gatekeepers: the sons of Shallum, the sons of Ater, the sons of Talmon, the sons of Akkub, the sons of Hatita, the sons of Shobai, in all 139.

King James Bible
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.

Holman Christian Standard Bible
The gatekeepers' descendants included: Shallum's descendants, Ater's descendants, Talmon's descendants, Akkub's descendants, Hatita's descendants, Shobai's descendants, in all139
Treasury of Scripture Knowledge

the porters

1 Chronicles 26:1 Concerning the divisions of the porters: Of the Korhites was Meshelemiah …

etc.

Nehemiah 7:45 The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children …

Links
Ezra 2:42Ezra 2:42 NIVEzra 2:42 NLTEzra 2:42 ESVEzra 2:42 NASBEzra 2:42 KJVEzra 2:42 Bible AppsEzra 2:42 Biblia ParalelaEzra 2:42 Chinese BibleEzra 2:42 French BibleEzra 2:42 German BibleBible Hub
Ezra 2:41
Top of Page
Top of Page