Exodus 6:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
6955 [e]קְהָ֔ת
qə-hāṯ,
of KohathN-proper-ms
6019 [e]עַמְרָ֣ם
‘am-rām
AmramN-proper-ms
3324 [e]וְיִצְהָ֔ר
wə-yiṣ-hār,
and IzharConj-w | N-proper-ms
2275 [e]וְחֶבְר֖וֹן
wə-ḥeḇ-rō-wn
and HebronConj-w | N-proper-ms
5816 [e]וְעֻזִּיאֵ֑ל
wə-‘uz-zî-’êl;
and UzzielConj-w | N-proper-ms
8141 [e]וּשְׁנֵי֙
ū-šə-nê
and the yearsConj-w | N-fpc
2416 [e]חַיֵּ֣י
ḥay-yê
of the lifeN-mpc
6955 [e]קְהָ֔ת
qə-hāṯ,
of KohathN-proper-ms
7969 [e]שָׁלֹ֧שׁ
šā-lōš
[were] threeNumber-fs
7970 [e]וּשְׁלֹשִׁ֛ים
ū-šə-lō-šîm
and thirtyConj-w | Number-cp
3967 [e]וּמְאַ֖ת
ū-mə-’aṯ
and a hundredConj-w | Number-fsc
8141 [e]שָׁנָֽה׃
šā-nāh.
yearsN-fs

Hebrew Texts
שמות 6:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י קְהָ֔ת עַמְרָ֣ם וְיִצְהָ֔ר וְחֶבְרֹ֖ון וְעֻזִּיאֵ֑ל וּשְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י קְהָ֔ת שָׁלֹ֧שׁ וּשְׁלֹשִׁ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃

שמות 6:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃

שמות 6:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃

שמות 6:18 Hebrew Bible
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Kohath: Amram and Izhar and Hebron and Uzziel; and the length of Kohath's life was one hundred and thirty-three years.

King James Bible
And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel: and the years of the life of Kohath were an hundred thirty and three years.

Holman Christian Standard Bible
The sons of Kohath: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel. Kohath lived 133 years.
Treasury of Scripture Knowledge

sons. Izehar

Numbers 3:19 And the sons of Kohath by their families; Amram, and Izehar, Hebron, and Uzziel.

Numbers 26:57 And these are they that were numbered of the Levites after their …

1 Chronicles 6:2,18 And the sons of Kohath; Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel…

and the years

Exodus 6:16 And these are the names of the sons of Levi according to their generations; …

Links
Exodus 6:18Exodus 6:18 NIVExodus 6:18 NLTExodus 6:18 ESVExodus 6:18 NASBExodus 6:18 KJVExodus 6:18 Bible AppsExodus 6:18 Biblia ParalelaExodus 6:18 Chinese BibleExodus 6:18 French BibleExodus 6:18 German BibleBible Hub
Exodus 6:17
Top of Page
Top of Page