Exodus 37:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֣ה
šə-lō-šāh
ThreeNumber-ms
1375 [e]גְ֠בִעִים
ḡə-ḇi-‘îm
bowlsN-mp
8246 [e]מְֽשֻׁקָּדִ֞ים
mə-šuq-qā-ḏîm
there were made like almond [blossoms]N-mp
7070 [e]בַּקָּנֶ֣ה
baq-qā-neh
on branchPrep-b, Art | N-ms
259 [e]הָאֶחָד֮
hā-’e-ḥāḏ
oneArt | Number-ms
3730 [e]כַּפְתֹּ֣ר
kap̄-tōr
with an [ornamental] knobN-ms
6525 [e]וָפֶרַח֒
wā-p̄e-raḥ
and a flowerConj-w | N-ms
7969 [e]וּשְׁלֹשָׁ֣ה
ū-šə-lō-šāh
and threeConj-w | Number-ms
1375 [e]גְבִעִ֗ים
ḡə-ḇi-‘îm,
bowlsN-mp
8246 [e]מְשֻׁקָּדִ֛ים
mə-šuq-qā-ḏîm
made like almond [blossoms]N-mp
7070 [e]בְּקָנֶ֥ה
bə-qā-neh
on the branchPrep-b | N-ms
259 [e]אֶחָ֖ד
’e-ḥāḏ
oneNumber-ms
3730 [e]כַּפְתֹּ֣ר
kap̄-tōr
with an [ornamental] knobN-ms
6525 [e]וָפָ֑רַח
wā-p̄ā-raḥ;
and a flowerConj-w | N-ms
3651 [e]כֵּ֚ן
kên
soAdv
8337 [e]לְשֵׁ֣שֶׁת
lə-šê-šeṯ
for sixPrep-l | Number-msc
7070 [e]הַקָּנִ֔ים
haq-qā-nîm,
the branchesArt | N-mp
3318 [e]הַיֹּצְאִ֖ים
hay-yō-ṣə-’îm
coming outArt | V-Qal-Prtcpl-mp
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
4501 [e]הַמְּנֹרָֽה׃
ham-mə-nō-rāh.
the lampstandArt | N-fs

Hebrew Texts
שמות 37:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁלֹשָׁ֣ה גְ֠בִעִים מְֽשֻׁקָּדִ֞ים בַּקָּנֶ֣ה הָאֶחָד֮ כַּפְתֹּ֣ר וָפֶרַח֒ וּשְׁלֹשָׁ֣ה גְבִעִ֗ים מְשֻׁקָּדִ֛ים בְּקָנֶ֥ה אֶחָ֖ד כַּפְתֹּ֣ר וָפָ֑רַח כֵּ֚ן לְשֵׁ֣שֶׁת הַקָּנִ֔ים הַיֹּצְאִ֖ים מִן־הַמְּנֹרָֽה׃

שמות 37:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן־המנרה׃

שמות 37:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן־המנרה׃

שמות 37:19 Hebrew Bible
שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
three cups shaped like almond blossoms, a bulb and a flower in one branch, and three cups shaped like almond blossoms, a bulb and a flower in the other branch-- so for the six branches going out of the lampstand.

King James Bible
Three bowls made after the fashion of almonds in one branch, a knop and a flower; and three bowls made like almonds in another branch, a knop and a flower: so throughout the six branches going out of the candlestick.

Holman Christian Standard Bible
There were three cups shaped like almond blossoms, each with a calyx and petals, on the first branch, and three cups shaped like almond blossoms, each with a calyx and petals, on the next branch. It was this way for the six branches that extended from the lampstand.
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Exodus 37:19Exodus 37:19 NIVExodus 37:19 NLTExodus 37:19 ESVExodus 37:19 NASBExodus 37:19 KJVExodus 37:19 Bible AppsExodus 37:19 Biblia ParalelaExodus 37:19 Chinese BibleExodus 37:19 French BibleExodus 37:19 German BibleBible Hub
Exodus 37:18
Top of Page
Top of Page