Exodus 26:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
753 [e]אֹ֣רֶךְ ׀
’ō-reḵ
the lengthN-msc
3407 [e]הַיְרִיעָ֣ה
hay-rî-‘āh
of curtainArt | N-fs
259 [e]הָֽאַחַ֗ת
hā-’a-ḥaṯ,
the oneArt | Number-fsc
7970 [e]שְׁלֹשִׁים֙
šə-lō-šîm
[shall be] thirtyNumber-cp
520 [e]בָּֽאַמָּ֔ה
bā-’am-māh,
the cubitsPrep-b, Art | N-fs
7341 [e]וְרֹ֙חַב֙
wə-rō-ḥaḇ
and the widthConj-w | N-ms
702 [e]אַרְבַּ֣ע
’ar-ba‘
of fourNumber-fs
520 [e]בָּאַמָּ֔ה
bā-’am-māh,
cubitsPrep-b, Art | N-fs
3407 [e]הַיְרִיעָ֖ה
hay-rî-‘āh
curtainArt | N-fs
259 [e]הָאֶחָ֑ת
hā-’e-ḥāṯ;
oneArt | Number-fs
4060 [e]מִדָּ֣ה
mid-dāh
measurementN-fs
259 [e]אַחַ֔ת
’a-ḥaṯ,
oneNumber-fs
6249 [e]לְעַשְׁתֵּ֥י
lə-‘aš-tê
shall have onePrep-l | Number-csc
6240 [e]עֶשְׂרֵ֖ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
3407 [e]יְרִיעֹֽת׃
yə-rî-‘ōṯ.
and all the curtainsN-fp

Hebrew Texts
שמות 26:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֹ֣רֶךְ ׀ הַיְרִיעָ֣ה הָֽאַחַ֗ת שְׁלֹשִׁים֙ בָּֽאַמָּ֔ה וְרֹ֙חַב֙ אַרְבַּ֣ע בָּאַמָּ֔ה הַיְרִיעָ֖ה הָאֶחָ֑ת מִדָּ֣ה אַחַ֔ת לְעַשְׁתֵּ֥י עֶשְׂרֵ֖ה יְרִיעֹֽת׃

שמות 26:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ארך ׀ היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת׃

שמות 26:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ארך ׀ היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת׃

שמות 26:8 Hebrew Bible
ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The length of each curtain shall be thirty cubits, and the width of each curtain four cubits; the eleven curtains shall have the same measurements.

King James Bible
The length of one curtain shall be thirty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and the eleven curtains shall be all of one measure.

Holman Christian Standard Bible
The length of each curtain should be 45 feet and the width of each curtain six feet. All 11 curtains are to have the same measurements.
Treasury of Scripture Knowledge

length of one curtain

Exodus 26:2,13 The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, and the …

Links
Exodus 26:8Exodus 26:8 NIVExodus 26:8 NLTExodus 26:8 ESVExodus 26:8 NASBExodus 26:8 KJVExodus 26:8 Bible AppsExodus 26:8 Biblia ParalelaExodus 26:8 Chinese BibleExodus 26:8 French BibleExodus 26:8 German BibleBible Hub
Exodus 26:7
Top of Page
Top of Page