Esther 9:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6950 [e]וַיִּֽקָּהֲל֞וּ
way-yiq-qā-hă-lū
And gathered togetherConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3mp
  [היהודיים]
[hay-yə-hū-ḏî-yîm
JewsArticle :: Noun - proper - masculine plural Art | N-proper-mp
 
ḵ]
 
3064 [e](הַיְּהוּדִ֣ים)
(hay-yə-hū-ḏîm
the JewsArt | N-proper-mp
 
q)
 
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
7800 [e]בְּשׁוּשָׁ֗ן
bə-šū-šān,
[were] in ShushanPrep-b | N-proper-ms
1571 [e]גַּ֠ם
gam
againConj
3117 [e]בְּי֣וֹם
bə-yō-wm
on dayPrep-b | N-msc
702 [e]אַרְבָּעָ֤ה
’ar-bā-‘āh
fourNumber-ms
6240 [e]עָשָׂר֙
‘ā-śār
and tenNumber-ms
2320 [e]לְחֹ֣דֶשׁ
lə-ḥō-ḏeš
of the monthPrep-l | N-msc
143 [e]אֲדָ֔ר
’ă-ḏār,
of AdarN-proper-fs
2026 [e]וַיַּֽהַרְג֣וּ
way-ya-har-ḡū
and killedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7800 [e]בְשׁוּשָׁ֔ן
ḇə-šū-šān,
at ShushanPrep-b | N-proper-ms
7969 [e]שְׁלֹ֥שׁ
šə-lōš
threeNumber-fsc
3967 [e]מֵא֖וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
376 [e]אִ֑ישׁ
’îš;
menN-ms
961 [e]וּבַ֨בִּזָּ֔ה
ū-ḇab-biz-zāh,
but on the plunderConj-w, Prep-b, Art | N-fs
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
7971 [e]שָׁלְח֖וּ
šā-lə-ḥū
they did layV-Qal-Perf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3027 [e]יָדָֽם׃
yā-ḏām.
a handN-fsc | 3mp

Hebrew Texts
אסתר 9:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽקָּהֲל֞וּ [הַיְּהוּדִיִּים כ] (הַיְּהוּדִ֣ים ק) אֲשֶׁר־בְּשׁוּשָׁ֗ן גַּ֠ם בְּיֹ֣ום אַרְבָּעָ֤ה עָשָׂר֙ לְחֹ֣דֶשׁ אֲדָ֔ר וַיַּֽהַרְג֣וּ בְשׁוּשָׁ֔ן שְׁלֹ֥שׁ מֵאֹ֖ות אִ֑ישׁ וּבַ֨בִּזָּ֔ה לֹ֥א שָׁלְח֖וּ אֶת־יָדָֽם׃

אסתר 9:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקהלו [היהודיים כ] (היהודים ק) אשר־בשושן גם ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את־ידם׃

אסתר 9:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקהלו [היהודיים כ] (היהודים ק) אשר־בשושן גם ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את־ידם׃

אסתר 9:15 Hebrew Bible
ויקהלו היהודיים אשר בשושן גם ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את ידם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The Jews who were in Susa assembled also on the fourteenth day of the month Adar and killed three hundred men in Susa, but they did not lay their hands on the plunder.

King James Bible
For the Jews that were in Shushan gathered themselves together on the fourteenth day also of the month Adar, and slew three hundred men at Shushan; but on the prey they laid not their hand.

Holman Christian Standard Bible
The Jews in Susa assembled again on the fourteenth day of the month of Adar and killed 300 men in Susa, but they did not seize any plunder.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Esther 9:15Esther 9:15 NIVEsther 9:15 NLTEsther 9:15 ESVEsther 9:15 NASBEsther 9:15 KJVEsther 9:15 Bible AppsEsther 9:15 Biblia ParalelaEsther 9:15 Chinese BibleEsther 9:15 French BibleEsther 9:15 German BibleBible Hub
Esther 9:14
Top of Page
Top of Page